Magnetické búrky júl 2024 – dopad na ľudí

Magnetické búrky sú prírodným javom, ktorý nastáva, keď slnko uvoľňuje výboj energie vo forme slnečných erupcií a výronov koronálnej hmoty (CME). Tieto búrky môžu mať významný vplyv na náš každodenný život, od prerušenia satelitnej komunikácie až po spôsobenie výpadkov elektriny. V júli 2024 vedci predpovedajú, že dôjde k mimoriadne silnej magnetickej búrke. Táto udalosť by mohla mať ďalekosiahle účinky v celosvetovom meradle aj pre jednotlivých ľudí. Magnetické búrky júl 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Magnetické búrky vznikajú, keď nabité častice zo slnka interagujú s magnetickým poľom Zeme. Tieto častice môžu spôsobiť kolísanie magnetického poľa, čo môže viesť k celému radu účinkov, vrátane polárnych žiar, rádiového rušenia a narušenia rozvodnej siete. Závažnosť magnetickej búrky sa meria pomocou K-indexu, ktorý sa pohybuje od 0 do 9 K-index 5 alebo vyšší sa považuje za geomagnetickú búrku, zatiaľ čo K-index 7 alebo vyšší je klasifikovaný ako silná búrka. Magnetické búrky júl 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú spôsobené výbuchmi na slnečnom povrchu, pri ktorých sa uvoľňuje veľké množstvo energie vo forme elektromagnetického žiarenia a nabitých častíc. Tieto búrky môžu mať na Zem celý rad účinkov, vrátane prerušenia satelitnej komunikácie, poškodenia energetických sietí a zvýšenia radiačnej záťaže pre astronautov. Najzávažnejším typom slnečnej búrky je výron koronálnej hmoty (CME), ku ktorému dochádza, keď sa vytvorí masívny oblak nabité častice sú vyvrhnuté zo slnečnej koróny. Ak CME zasiahne magnetické pole Zeme, môže spôsobiť geomagnetickú búrku. Magnetické búrky júl 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky sú typom magnetickej búrky, ku ktorej dochádza, keď nabité častice zo slnka interagujú s magnetickým poľom Zeme. Tieto búrky môžu spôsobiť celý rad účinkov, vrátane polárnych žiar, rádiového rušenia a narušenia elektrickej siete. Závažnosť geomagnetickej búrky sa meria pomocou K-indexu, ktorý sa pohybuje od 0 do 9. K-index 5 alebo vyšší je považovaná za geomagnetickú búrku, zatiaľ čo K-index 7 alebo vyšší je klasifikovaný ako silná búrka.

Vplyv slnka na ľudí

Slnko nám síce poskytuje nevyhnutné svetlo a teplo, no môže mať aj negatívne účinky na ľudské zdravie. Vystavenie UV žiareniu zo slnka môže spôsobiť rakovinu kože, zatiaľ čo dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže zvýšiť riziko šedého zákalu a iných očných problémov. Počas magnetickej búrky môže zvýšená úroveň žiarenia predstavovať aj riziko pre ľudské zdravie, najmä pre astronautov. a členovia posádky leteckej spoločnosti, ktorí sú vo veľkých výškach vystavení vyšším úrovniam žiarenia.

Ako magnetické búrky v júli 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Magnetická búrka z júla 2024 by mohla mať celý rad účinkov na ľudské zdravie. Zvýšené úrovne radiácie by mohli predstavovať riziko pre astronautov a členov posádky lietadiel, zatiaľ čo prerušenia elektrických sietí by mohli ovplyvniť prístup k lekárskej starostlivosti. Je však dôležité poznamenať, že účinky magnetických búrok na ľudské zdravie stále nie sú úplne pochopené. na posúdenie potenciálnych rizík a vypracovanie účinných stratégií na zmiernenie je potrebný výskum.

Júl 2024 magnetické búrky – tabuľka

Dátum a čas: 1. júla 2024. Začiatok o 19:34
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera, zhoršené sny.
Dátum a čas: 2. júla 2024. Začiatok o 10:49
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 3. júla 2024. Začiatok o 16:05
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Závraty, nevoľnosť a strata rovnováhy, zvýšený výskyt chronických ochorení.
Dátum a čas: 4. júla 2024. Začiatok o 22:21
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Znížená výkonnosť, zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 5. júla 2024. Začiatok o 7:36
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, podráždenosť a znížená efektivita práce.
Dátum a čas: 6. júla 2024. Začiatok o 12:52
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Ospalosť, poruchy trávenia a chuti do jedla, zhoršenie fyzickej odolnosti.
Dátum a čas: 7. júla 2024. Začiatok o 19:09
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Zvýšená úzkosť, závraty a zvýšená citlivosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 8. júla 2024. Začiatok o 10:24
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a podráždenosť, znížená duševná stabilita.
Dátum a čas: 9. júla 2024. Začiatok o 15:40
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Strata rovnováhy a koordinácie, ťažkosti so sústredením a rozhodovaním, zvýšená únava.
Dátum a čas: 10. júla 2024. Začiatok o 21:57
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zhoršenie nálady, zníženie sebaúcty a sebadôvery
Dátum a čas: 11. júla 2024. Začiatok o 8:12
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 12. júla 2024. Začiatok o 13:28
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera, zhoršené sny.
Dátum a čas: 13. júla 2024. Začiatok o 19:45
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 14. júla 2024. Začiatok o 11:00
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Závraty, nevoľnosť a strata rovnováhy, zvýšený výskyt chronických ochorení.
Dátum a čas: 15. júla 2024. Začiatok o 16:16
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Znížená výkonnosť, zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 16. júla 2024. Začiatok o 22:33
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, podráždenosť a znížená efektivita práce.
Dátum a čas: 17. júla 2024. Začiatok o 7:48
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Ospalosť, poruchy trávenia a chuti do jedla, zhoršenie fyzickej odolnosti.
Dátum a čas: 18. júla 2024. Začiatok o 14:04
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Zvýšená úzkosť, závraty a zvýšená citlivosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 19. júla 2024. Začiatok o 20:21
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a podráždenosť, znížená duševná stabilita.
Dátum a čas: 20. júla 2024. Začiatok o 11:36
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Strata rovnováhy a koordinácie, ťažkosti so sústredením a rozhodovaním, zvýšená únava.
Dátum a čas: 21. júla 2024. Začiatok o 16:52
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Zhoršenie nálady, zníženie sebaúcty a sebadôvery
Dátum a čas: 22. júla 2024. Začiatok o 23:08
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna.
Dátum a čas: 23. júla 2024. Začiatok o 8:23
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Zhoršenie spánku a nespavosť.
Dátum a čas: 24. júla 2024. Začiatok o 13:39
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Zvýšená únava a znížená energia.
Dátum a čas: 25. júla 2024. Začiatok o 19:56
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Poruchy koncentrácie a pamäti.
Dátum a čas: 26. júla 2024. Začiatok o 11:11
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Vplyv na človeka: Ožarovanie ionizujúcim žiarením.
Dátum a čas: 27. júla 2024. Začiatok o 16:27
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Zhoršenie celkového blaha.
Dátum a čas: 28. júla 2024. Začiatok o 22:44
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a emocionálna nerovnováha.
Dátum a čas: 29. júla 2024. Začiatok o 8:59
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na osobu: Závraty a pocit nestability.
Dátum a čas: 30. júla 2024. Začiatok o 14:15
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Apatia a depresia.
Dátum a čas: 31. júla 2024. Začiatok o 20:32
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Vplyv na osobu: Zhoršenie zraku a sluchu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *