Magnetické búrky august 2024 – dopad na ľudí

Magnetické búrky sú prírodným javom, ktorý vzniká v zemskej atmosfére v dôsledku interakcie medzi Slnkom a magnetickým poľom Zeme. Tieto búrky môžu mať významný vplyv na náš každodenný život, najmä na našu technológiu a zdravie. V auguste 2024 sa predpokladá významná magnetická búrka, ktorá by mohla potenciálne spôsobiť narušenie elektrických sietí, komunikačných systémov a satelitných operácií. Aby sme sa na takúto udalosť pripravili, je dôležité pochopiť, čo sú magnetické búrky a ako nás môžu ovplyvniť. Magnetické búrky august 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Magnetické búrky sa vyskytujú, keď Slnko uvoľňuje výbuch energie vo forme slnečných erupcií alebo výronov koronálnej hmoty (CME). Tieto výbuchy energie obsahujú nabité častice, ktoré sa pohybujú smerom k Zemi vysokou rýchlosťou. Keď tieto častice interagujú s magnetickým poľom Zeme, môžu spôsobiť kolísanie magnetického poľa, čo vedie k magnetickej búrke. Závažnosť magnetickej búrky závisí od sily CME a orientácie jej magnetického poľa. Účinky magnetickej búrky sa môžu pohybovať od menších porúch až po veľké výpadky prúdu v závislosti od intenzity búrky a zraniteľnosti postihnutých systémov. Magnetické búrky august 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú erupcie magnetickej energie z povrchu Slnka. Sú spôsobené zmenami magnetického poľa Slnka a môžu uvoľniť veľké množstvo nabitých častíc do vesmíru. Tieto častice môžu dosiahnuť Zem a spôsobiť magnetické búrky. Slnečné búrky môžu spôsobiť aj iné javy, ako sú slnečné erupcie a výrony koronálnej hmoty. Tieto udalosti môžu mať významný vplyv na našu planétu a môžu ovplyvniť všetko od našej technológie až po naše počasie. Magnetické búrky august 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky sú poruchy magnetického poľa Zeme spôsobené interakciou medzi Zemou a slnečným vetrom. Môžu byť spustené slnečnými erupciami alebo výronmi koronálnej hmoty a môžu spôsobiť kolísanie magnetického poľa Zeme. Geomagnetické búrky môžu mať na našu planétu rôzne účinky, vrátane polárnych žiar, výpadkov rádií a výpadkov elektriny. Závažnosť geomagnetickej búrky závisí od sily slnečnej udalosti a orientácie jej magnetického poľa.

Vplyv slnka na ľudí

Slnko zohráva dôležitú úlohu pri udržiavaní života na Zemi. Poskytuje nám teplo a svetlo, ktoré sú nevyhnutné pre rast rastlín a prežitie živočíchov. Slnečná energia však môže mať aj negatívny vplyv na naše zdravie. Vystavenie slnečnému ultrafialovému (UV) žiareniu môže spôsobiť poškodenie kože a zvýšiť riziko rakoviny kože. Slnečné búrky môžu ovplyvniť aj naše duševné zdravie, u niektorých ľudí spôsobujú zmeny nálad a poruchy spánku.

Ako magnetické búrky v auguste 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Magnetická búrka predpovedaná na august 2024 by potenciálne mohla mať významný vplyv na ľudské zdravie. Štúdie ukázali, že geomagnetické búrky môžu spôsobiť zmeny v elektromagnetickom poli Zeme, ktoré môžu ovplyvniť cirkadiánny rytmus ľudského tela. Toto narušenie našich vnútorných hodín môže viesť k poruchám spánku, bolestiam hlavy a únave. Okrem toho vystavenie nabitým časticiam z magnetickej búrky môže zvýšiť riziko vystavenia žiareniu, ktoré môže mať dlhodobé účinky na zdravie.

Magnetické búrky august 2024 – tabuľka

Dátum a čas: 1. augusta 2024. Začiatok o 11:47
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Poruchy trávenia vrátane nevoľnosti a vracania.
Dátum a čas: 2. augusta 2024. Začiatok o 17:03
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na ľudí: Kardiovaskulárne symptómy, ako je zrýchlená srdcová frekvencia a zmeny krvného tlaku.
Dátum a čas: 3. augusta 2024. Začiatok o 23:20
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Porušenie elektromagnetickej citlivosti.
Dátum a čas: 4. augusta 2024. Začiatok o 8:35
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Zvýšená citlivosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 5. augusta 2024. Začiatok o 13:51
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Zhoršená imunitná funkcia.
Dátum a čas: 6. augusta 2024. Začiatok o 20:08
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Zvýšená bolesť u ľudí s chronickými ochoreniami.
Dátum a čas: 7. augusta 2024. Začiatok o 11:23
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Znížená efektivita a produktivita.
Dátum a čas: 8. augusta 2024. Začiatok o 16:39
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Poruchy rovnováhy a koordinácie pohybov.
Dátum a čas: 9. augusta 2024. Začiatok o 22:55
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na ľudí: Možné účinky na reprodukčný systém.
Dátum a čas: 10. augusta 2024. Začiatok o 8:10
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Vplyv na elektronické zariadenia a komunikačné systémy.
Dátum a čas: 11. augusta 2024. Začiatok o 13:26
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zvýšená bolesť kĺbov a svalov, poruchy spánku.
Dátum a čas: 12. augusta 2024. Začiatok o 19:43
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a nervozita, znížená koncentrácia.
Dátum a čas: 13. augusta 2024. Začiatok o 10:58
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, strata chuti do jedla.
Dátum a čas: 14. augusta 2024. Začiatok o 16:14
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Zhoršenie nálady a depresie, únava a slabosť.
Dátum a čas: 15. augusta 2024. Začiatok o 22:31
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna, precitlivenosť na zvuk a svetlo.
Dátum a čas: 16. augusta 2024. Začiatok o 7:46
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita a podráždenosť, emočná nestabilita.
Dátum a čas: 17. augusta 2024. Začiatok o 14:02
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Problémy so srdcom a arytmia, vysoký krvný tlak.
Dátum a čas: 18. augusta 2024. Začiatok o 20:19
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Závraty a strata rovnováhy, ťažkosti s koordináciou pohybov.
Dátum a čas: 19. augusta 2024. Začiatok o 11:34
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Nespavosť a narušené sny, precitlivenosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 20. augusta 2024. Začiatok o 16:50
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zhoršenie pamäti a koncentrácie, ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 21. augusta 2024. Začiatok o 23:06
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a slabosť, poruchy trávenia a chuť do jedla.
Dátum a čas: 22. augusta 2024. Začiatok o 8:21
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Zvýšená úzkosť a záchvaty paniky, znížená imunita.
Dátum a čas: 23. augusta 2024. Začiatok o 13:37
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením.
Dátum a čas: 24. augusta 2024. Začiatok o 19:54
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 25. augusta 2024. Začiatok o 11:09
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera.
Dátum a čas: 26. augusta 2024. Začiatok o 16:25
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Nespavosť a nepríjemné sny, precitlivenosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 27. augusta 2024. Začiatok o 22:42
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a závraty, precitlivenosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 28. augusta 2024. Začiatok o 7:57
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zvýšené chronické ochorenia, znížená výkonnosť.
Dátum a čas: 29. augusta 2024. Začiatok o 13:13
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 30. augusta 2024. Začiatok o 19:30
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a podráždenosť, zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov.
Dátum a čas: 31. augusta 2024. Začiatok o 10:45
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *