Magnetiske storme juli 2024 – indvirkningen på mennesker

Magnetiske storme er et naturligt fænomen, der opstår, når solen frigiver et udbrud af energi i form af soludbrud og koronale masseudstødninger (CME’er). Disse storme kan have en betydelig indvirkning på vores daglige liv, lige fra at forstyrre satellitkommunikation til at forårsage strømafbrydelser. I juli 2024 forudsiger forskere, at der vil være en særlig stærk magnetisk storm. Denne begivenhed kan have vidtrækkende virkninger, både på globalt plan og for individuelle mennesker. Magnetiske storme juli 2024 – find ud af dato og klokkeslæt for den næste magnetiske storm.

Generel information

Magnetiske storme opstår, når ladede partikler fra solen interagerer med Jordens magnetfelt. Disse partikler kan forårsage udsving i det magnetiske felt, hvilket kan føre til en række effekter, herunder nordlys, radiointerferens og forstyrrelser i elnettet. Sværhedsgraden af ​​en magnetisk storm måles ved hjælp af K-indekset, som går fra 0 til 9 Et K-indeks på 5 eller derover betragtes som en geomagnetisk storm, mens et K-indeks på 7 eller derover er klassificeret som en stærk storm. Magnetiske storme juli 2024 – finde ud af hvilken effekt den næste magnetiske storm vil have på kroppen.

Hvad er solstorme?

Solstorme er forårsaget af eksplosioner på solens overflade, som frigiver store mængder energi i form af elektromagnetisk stråling og ladede partikler. Disse storme kan have en række virkninger på Jorden, herunder forstyrrelse af satellitkommunikation, beskadigelse af elnet og øget strålingseksponering for astronauter. Den mest alvorlige type solstorm er en koronal masseudslyngning (CME), som opstår, når en massiv sky af ladede partikler udstødes fra solens korona. Hvis en CME rammer Jordens magnetfelt, kan det forårsage en geomagnetisk storm. Magnetiske storme juli 2024 – finde ud af varigheden af den magnetiske storm og dens type.

Hvad er geomagnetiske storme?

Geomagnetiske storme er en type magnetisk storm, der opstår, når ladede partikler fra solen interagerer med Jordens magnetfelt. Disse storme kan forårsage en række effekter, herunder nordlys, radiointerferens og afbrydelser af elnettet. Sværhedsgraden af ​​en geomagnetisk storm måles ved hjælp af K-indekset, som går fra 0 til 9. Et K-indeks på 5 eller derover er betragtes som en geomagnetisk storm, mens et K-indeks på 7 eller derover er klassificeret som en stærk storm.

Solens virkning på mennesker

Mens solen giver os væsentligt lys og varme, kan det også have negative virkninger på menneskers sundhed. Udsættelse for UV-stråling fra solen kan forårsage hudkræft, mens langvarig udsættelse for solstråling kan øge risikoen for grå stær og andre øjenproblemer. Under en magnetisk storm kan de øgede strålingsniveauer også udgøre en risiko for menneskers sundhed, især for astronauter og flyselskabets besætningsmedlemmer, der er udsat for højere niveauer af stråling i store højder.

Hvordan påvirker magnetiske storme juli 2024 menneskers sundhed

Den magnetiske storm i juli 2024 kan have en række virkninger på menneskers sundhed. Øgede strålingsniveauer kan udgøre en risiko for astronauter og flyselskabets besætningsmedlemmer, mens afbrydelser af elnettene kan påvirke adgangen til lægebehandling. Det er dog vigtigt at bemærke, at virkningerne af magnetiske storme på menneskers sundhed stadig ikke er fuldt ud forstået, og mere forskning er nødvendig for at vurdere de potentielle risici og udvikle effektive afbødningsstrategier.

Juli 2024 magnetiske storme – bord

Dato og tidspunkt: 1. juli 2024. Start klokken 19:34
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 3
Indvirkning på en person: Øget aggressivitet, nedsat selvværd og selvtillid, svækkede drømme.
Dato og tidspunkt: 2. juli 2024. Start klokken 10:49
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 7
Påvirkning af en person: Forringelse af syn og hørelse, vanskeligheder med at tale og tænke, øget følsomhed over for elektromagnetisk stråling.
Dato og tidspunkt: 3. juli 2024. Start kl 16:05
Geomagnetisk indeks: 6
Stormtype: Kraftig geomagnetisk storm
Varighed: 5
Virkninger på mennesker: Svimmelhed, kvalme og tab af balance, øgede kroniske sygdomme.
Dato og tidspunkt: 4. juli 2024. Start klokken 22:21
Geomagnetisk indeks: 3
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 6
Indvirkning på mennesker: Nedsat effektivitet, øget træthed og svaghed, nedsat immunitet.
Dato og tidspunkt: 5. juli 2024. Start klokken 7:36
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 4
Virkninger på mennesker: Hovedpine, irritabilitet og nedsat arbejdseffektivitet.
Dato og tidspunkt: 6. juli 2024. Start klokken 12:52
Geomagnetisk indeks: 9
Stormtype: Solstormhændelse
Varighed: 2
Virkninger på mennesker: Døsighed, fordøjelsesbesvær og appetit, forringelse af fysisk udholdenhed.
Dato og tidspunkt: 7. juli 2024. Start kl 19:09
Geomagnetisk indeks: 5
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 9
Virkninger på mennesker: Øget angst, svimmelhed og øget følsomhed over for ændringer i atmosfærisk tryk.
Dato og tidspunkt: 8. juli 2024. Start klokken 10:24
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 1
Virkninger på mennesker: Hovedpine, svaghed og irritabilitet, nedsat mental stabilitet.
Dato og tidspunkt: 9. juli 2024. Start klokken 15.40
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 8
Påvirkning af en person: Tab af balance og koordination, svært ved at koncentrere sig og træffe beslutninger, øget træthed.
Dato og tidspunkt: 10. juli 2024. Start klokken 21:57
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 3
Indvirkning på en person: Forringelse af humør, fald i selvværd og selvtillid
Dato og tidspunkt: 11. juli 2024. Start kl 8:12
Geomagnetisk indeks: 1
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 7
Virkninger på mennesker: Hovedpine, svaghed og nedsat balance og koordination.
Dato og tidspunkt: 12. juli 2024. Start klokken 13:28
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 5
Indvirkning på en person: Øget aggressivitet, nedsat selvværd og selvtillid, svækkede drømme.
Dato og tidspunkt: 13. juli 2024. Start klokken 19.45
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 6
Påvirkning af en person: Forringelse af syn og hørelse, vanskeligheder med at tale og tænke, øget følsomhed over for elektromagnetisk stråling.
Dato og tidspunkt: 14. juli 2024. Start klokken 11:00
Geomagnetisk indeks: 5
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 4
Virkninger på mennesker: Svimmelhed, kvalme og tab af balance, øgede kroniske sygdomme.
Dato og tidspunkt: 15. juli 2024. Start klokken 16:16
Geomagnetisk indeks: 7
Stormtype: Kraftig geomagnetisk storm
Varighed: 2
Indvirkning på mennesker: Nedsat effektivitet, øget træthed og svaghed, nedsat immunitet.
Dato og tidspunkt: 16. juli 2024. Start klokken 22:33
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 9
Virkninger på mennesker: Hovedpine, irritabilitet og nedsat arbejdseffektivitet.
Dato og tidspunkt: 17. juli 2024. Start klokken 7:48
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 1
Virkninger på mennesker: Døsighed, fordøjelsesbesvær og appetit, forringelse af fysisk udholdenhed.
Dato og tidspunkt: 18. juli 2024. Start klokken 14:04
Geomagnetisk indeks: 0
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 8
Virkninger på mennesker: Øget angst, svimmelhed og øget følsomhed over for ændringer i atmosfærisk tryk.
Dato og tidspunkt: 19. juli 2024. Start klokken 20:21
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 3
Virkninger på mennesker: Hovedpine, svaghed og irritabilitet, nedsat mental stabilitet.
Dato og tidspunkt: 20. juli 2024. Start klokken 11:36
Geomagnetisk indeks: 7
Stormtype: Kraftig geomagnetisk storm
Varighed: 7
Påvirkning af en person: Tab af balance og koordination, svært ved at koncentrere sig og træffe beslutninger, øget træthed.
Dato og tidspunkt: 21. juli 2024. Start klokken 16:52
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 5
Indvirkning på en person: Forringelse af humør, fald i selvværd og selvtillid
Dato og tidspunkt: 22. juli 2024. Start klokken 23:08
Geomagnetisk indeks: 3
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 6
Virkninger på mennesker: Hovedpine og migræne.
Dato og tidspunkt: 23. juli 2024. Start klokken 8:23
Geomagnetisk indeks: 3
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 4
Virkninger på mennesker: Forringelse af søvn og søvnløshed.
Dato og tidspunkt: 24. juli 2024. Start klokken 13:39
Geomagnetisk indeks: 2
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 2
Virkninger på mennesker: Øget træthed og nedsat energi.
Dato og tidspunkt: 25. juli 2024. Start klokken 19:56
Geomagnetisk indeks: 4
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 9
Virkninger på mennesker: Forstyrrelser i koncentration og hukommelse.
Dato og tidspunkt: 26. juli 2024. Start klokken 11:11
Geomagnetisk indeks: 1
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 1
Påvirkning af mennesker: Bestråling ved ioniserende stråling.
Dato og tidspunkt: 27. juli 2024. Start klokken 16:27
Geomagnetisk indeks: 1
Stormtype: Svag geomagnetisk storm
Varighed: 8
Påvirkning af en person: Forringelse af det generelle velbefindende.
Dato og tidspunkt: 28. juli 2024. Start klokken 22:44
Geomagnetisk indeks: 3
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 3
Indflydelse på en person: Øget irritabilitet og følelsesmæssig ubalance.
Dato og tidspunkt: 29. juli 2024. Start kl 8:59
Geomagnetisk indeks: 7
Stormtype: Kraftig geomagnetisk storm
Varighed: 7
Påvirkning af personen: Svimmelhed og følelse af ustabilitet.
Dato og tidspunkt: 30. juli 2024. Start kl 14:15
Geomagnetisk indeks: 6
Stormtype: Kraftig geomagnetisk storm
Varighed: 6
Indvirkning på en person: Apati og depression.
Dato og tidspunkt: 31. juli 2024. Start klokken 20:32
Geomagnetisk indeks: 5
Stormtype: Moderat geomagnetisk storm
Varighed: 4
Påvirkning af personen: Forringelse af syn og hørelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *