Magnetiska stormar juli 2024 – påverkan på människor

Magnetiska stormar är ett naturligt fenomen som uppstår när solen släpper ut ett utbrott av energi i form av solflammor och coronal mass ejections (CME). Dessa stormar kan ha en betydande inverkan på vårt dagliga liv, från att störa satellitkommunikation till att orsaka strömavbrott. I juli 2024 förutspår forskare att det kommer att bli en särskilt stark magnetisk storm. Denna händelse kan få långtgående effekter, både på global skala och för enskilda människor. Magnetiska stormar juli 2024 – ta reda på datum och tid för nästa magnetiska storm.

Allmän information

Magnetiska stormar uppstår när laddade partiklar från solen interagerar med jordens magnetfält. Dessa partiklar kan orsaka fluktuationer i magnetfältet, vilket kan leda till en rad effekter, inklusive norrsken, radiostörningar och störningar i elnätet. Allvarligheten hos en magnetisk storm mäts med K-index, som sträcker sig från 0 till 9 Ett K-index på 5 eller högre anses vara en geomagnetisk storm, medan ett K-index på 7 eller högre klassificeras som en stark storm. Magnetiska stormar juli 2024 – ta reda på vilken effekt nästa magnetiska storm kommer att ha på kroppen.

Vad är solstormar?

Solstormar orsakas av explosioner på solens yta som frigör stora mängder energi i form av elektromagnetisk strålning och laddade partiklar. Dessa stormar kan ha en rad effekter på jorden, inklusive att störa satellitkommunikation, skada elnät och öka strålningsexponeringen för astronauter. Den allvarligaste typen av solstorm är en koronal massutstötning (CME), som inträffar när ett massivt moln av laddade partiklar stöts ut från solens korona. Om en CME träffar jordens magnetfält kan det orsaka en geomagnetisk storm. Magnetiska stormar juli 2024 – ta reda på varaktigheten av den magnetiska stormen och dess typ.

Vad är geomagnetiska stormar?

Geomagnetiska stormar är en typ av magnetisk storm som uppstår när laddade partiklar från solen interagerar med jordens magnetfält. Dessa stormar kan orsaka en rad effekter, inklusive norrsken, radiostörningar och störningar i elnätet. Allvarligheten hos en geomagnetisk storm mäts med K-index, som sträcker sig från 0 till 9. Ett K-index på 5 eller högre är betraktas som en geomagnetisk storm, medan ett K-index på 7 eller högre klassas som en stark storm.

Solens effekt på människor

Även om solen ger oss väsentligt ljus och värme, kan den också ha negativa effekter på människors hälsa. Exponering för UV-strålning från solen kan orsaka hudcancer, medan långvarig exponering för solstrålning kan öka risken för grå starr och andra ögonproblem. Under en magnetisk storm kan de ökade strålningsnivåerna också utgöra en risk för människors hälsa, särskilt för astronauter och flygbolagsbesättningsmedlemmar som utsätts för högre nivåer av strålning på höga höjder.

Hur påverkar magnetiska stormar juli 2024 människors hälsa

Den magnetiska stormen i juli 2024 kan ha en rad effekter på människors hälsa. Ökade strålningsnivåer kan utgöra en risk för astronauter och flygbolagsbesättningsmedlemmar, medan störningar i elnäten kan påverka tillgången till medicinsk vård. Det är dock viktigt att notera att effekterna av magnetiska stormar på människors hälsa fortfarande inte är helt klarlagda, och mer forskning behövs för att bedöma de potentiella riskerna och utveckla effektiva begränsningsstrategier.

Juli 2024 magnetiska stormar – bord

Datum och tid: 1 juli 2024. Start 19:34
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på en person: Ökad aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende, försämrade drömmar.
Datum och tid: 2 juli 2024. Börjar 10:49
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 3 juli 2024. Start 16:05
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Yrsel, illamående och förlust av balans, ökade kroniska sjukdomar.
Datum och tid: 4 juli 2024. Start 22:21
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på människor: Minskad effektivitet, ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 5 juli 2024. Börjar 7:36
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Huvudvärk, irritabilitet och minskad arbetseffektivitet.
Datum och tid: 6 juli 2024. Börjar 12:52
Geomagnetiskt index: 9
Stormtyp: Solstormhändelse
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Dåsighet, matsmältningsbesvär och aptit, försämrad fysisk uthållighet.
Datum och tid: 7 juli 2024. Start 19:09
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Ökad ångest, yrsel och ökad känslighet för förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 8 juli 2024. Börjar 10:24
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och irritabilitet, minskad mental stabilitet.
Datum och tid: 9 juli 2024. Start 15:40
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Påverkan på en person: Förlust av balans och koordination, svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut, ökad trötthet.
Datum och tid: 10 juli 2024. Start 21:57
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på en person: Försämring av humör, minskad självkänsla och självförtroende
Datum och tid: 11 juli 2024. Börjar 8:12
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och försämrad balans och koordination.
Datum och tid: 12 juli 2024. Start 13:28
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Påverkan på en person: Ökad aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende, försämrade drömmar.
Datum och tid: 13 juli 2024. Start 19:45
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 14 juli 2024. Start kl 11:00
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Yrsel, illamående och förlust av balans, ökade kroniska sjukdomar.
Datum och tid: 15 juli 2024. Start 16:16
Geomagnetiskt index: 7
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Påverkan på människor: Minskad effektivitet, ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 16 juli 2024. Start 22:33
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Huvudvärk, irritabilitet och minskad arbetseffektivitet.
Datum och tid: 17 juli 2024. Börjar 7:48
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Dåsighet, matsmältningsbesvär och aptit, försämrad fysisk uthållighet.
Datum och tid: 18 juli 2024. Börjar 14:04
Geomagnetiskt index: 0
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Effekter på människor: Ökad ångest, yrsel och ökad känslighet för förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 19 juli 2024. Start 20:21
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och irritabilitet, minskad mental stabilitet.
Datum och tid: 20 juli 2024. Start 11:36
Geomagnetiskt index: 7
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på en person: Förlust av balans och koordination, svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut, ökad trötthet.
Datum och tid: 21 juli 2024. Start 16:52
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Påverkan på en person: Försämring av humör, minskad självkänsla och självförtroende
Datum och tid: 22 juli 2024. Börjar 23:08
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Huvudvärk och migrän.
Datum och tid: 23 juli 2024. Börjar 8:23
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Försämring av sömn och sömnlöshet.
Datum och tid: 24 juli 2024. Start 13:39
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Ökad trötthet och minskad energi.
Datum och tid: 25 juli 2024. Start 19:56
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: koncentrations- och minnesstörningar.
Datum och tid: 26 juli 2024. Börjar 11:11
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på människor: Bestrålning genom joniserande strålning.
Datum och tid: 27 juli 2024. Start 16:27
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Påverkan på en person: Försämring av allmänt välbefinnande.
Datum och tid: 28 juli 2024. Start 22:44
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Inflytande på en person: Ökad irritabilitet och känslomässig obalans.
Datum och tid: 29 juli 2024. Börjar 8:59
Geomagnetiskt index: 7
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på personen: Yrsel och känsla av instabilitet.
Datum och tid: 30 juli 2024. Start 14:15
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Apati och depression.
Datum och tid: 31 juli 2024. Start 20:32
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Påverkan på personen: Försämring av syn och hörsel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *