Magnetické bouře červenec 2024 – dopad na lidi

Magnetické bouře jsou přirozeným jevem, ke kterému dochází, když slunce uvolňuje výboj energie ve formě slunečních erupcí a výronů koronální hmoty (CME). Tyto bouře mohou mít významný dopad na náš každodenní život, od narušení satelitní komunikace až po výpadky elektřiny. V červenci 2024 vědci předpovídají, že dojde k obzvláště silné magnetické bouři. Tato událost by mohla mít dalekosáhlé dopady jak v celosvětovém měřítku, tak pro jednotlivé lidi. Magnetické bouře červenec 2024 – zjistit datum a čas příští magnetické bouře.

Obecná informace

Magnetické bouře nastávají, když nabité částice ze Slunce interagují s magnetickým polem Země. Tyto částice mohou způsobit kolísání magnetického pole, což může vést k řadě efektů, včetně polárních září, rádiového rušení a narušení energetické sítě. Závažnost magnetické bouře se měří pomocí K-indexu, který se pohybuje od 0 do 9 K-index 5 nebo vyšší je považován za geomagnetickou bouři, zatímco K-index 7 nebo vyšší je klasifikován jako silná bouře. Magnetické bouře červenec 2024 – zjistit, jaký vliv bude mít na tělo další magnetická bouře.

Co je to Solar Storms?

Sluneční bouře jsou způsobeny výbuchy na povrchu Slunce, které uvolňují velké množství energie ve formě elektromagnetického záření a nabitých částic. Tyto bouře mohou mít na Zemi celou řadu účinků, včetně narušení satelitní komunikace, poškození energetických sítí a zvýšení radiační expozice pro astronauty. Nejzávažnějším typem sluneční bouře je koronální výron hmoty (CME), ke kterému dochází, když se objeví masivní mrak nabité částice jsou vyvrženy ze sluneční koróny. Pokud CME zasáhne magnetické pole Země, může způsobit geomagnetickou bouři. Magnetické bouře červenec 2024 – zjistit dobu trvání magnetické bouře a její typ.

Co jsou geomagnetické bouře?

Geomagnetické bouře jsou typem magnetické bouře, ke které dochází, když nabité částice ze Slunce interagují s magnetickým polem Země. Tyto bouře mohou způsobit řadu efektů, včetně polárních září, rádiového rušení a narušení energetické sítě. Závažnost geomagnetické bouře se měří pomocí K-indexu, který se pohybuje od 0 do 9. K-index 5 nebo vyšší je považována za geomagnetickou bouři, zatímco K-index 7 nebo vyšší je klasifikován jako silná bouře.

Vliv slunce na lidi

Slunce nám sice poskytuje nezbytné světlo a teplo, ale může mít i negativní účinky na lidské zdraví. Vystavení UV záření ze slunce může způsobit rakovinu kůže, zatímco dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může zvýšit riziko šedého zákalu a dalších očních problémů. Během magnetické bouře může zvýšená úroveň záření také představovat riziko pro lidské zdraví, zejména pro astronauty. a členové posádky letecké společnosti, kteří jsou ve vysokých nadmořských výškách vystaveni vyšším úrovním radiace.

Jak magnetické bouře červenec 2024 ovlivňují lidské zdraví

Magnetická bouře z července 2024 by mohla mít řadu účinků na lidské zdraví. Zvýšené úrovně radiace by mohly představovat riziko pro astronauty a členy posádky letadel, zatímco narušení elektrických sítí by mohlo ovlivnit přístup k lékařské péči. Je však důležité poznamenat, že účinky magnetických bouří na lidské zdraví stále nejsou plně pochopeny a další je zapotřebí výzkum k posouzení potenciálních rizik a vypracování účinných strategií zmírňování.

Červenec 2024 magnetické bouře – tabulka

Datum a čas: 1. července 2024. Začátek v 19:34
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 3
Dopad na člověka: Zvýšená agresivita, snížené sebevědomí a sebevědomí, zhoršené sny.
Datum a čas: 2. července 2024. Začátek v 10:49
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu, potíže s řečí a myšlením, zvýšená citlivost na elektromagnetické záření.
Datum a čas: 3. července 2024. Začátek v 16:05
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Závratě, nevolnost a ztráta rovnováhy, zvýšený výskyt chronických onemocnění.
Datum a čas: 4. července 2024. Začátek ve 22:21
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Dopad na člověka: Snížená výkonnost, zvýšená únava a slabost, snížená imunita.
Datum a čas: 5. července 2024. Začátek v 7:36
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Bolesti hlavy, podrážděnost a snížená pracovní výkonnost.
Datum a čas: 6. července 2024. Začátek ve 12:52
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Ospalost, špatné trávení a chuť k jídlu, zhoršení fyzické odolnosti.
Datum a čas: 7. července 2024. Začátek v 19:09
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Zvýšená úzkost, závratě a zvýšená citlivost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 8. července 2024. Začátek v 10:24
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a podrážděnost, snížená duševní stabilita.
Datum a čas: 9. července 2024. Začátek v 15:40
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Dopad na člověka: Ztráta rovnováhy a koordinace, potíže se soustředěním a rozhodováním, zvýšená únava.
Datum a čas: 10. července 2024. Začátek ve 21:57
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 3
Dopad na člověka: Zhoršení nálady, snížení sebevědomí a sebevědomí
Datum a čas: 11. července 2024. Začátek v 8:12
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a zhoršená rovnováha a koordinace.
Datum a čas: 12. července 2024. Začátek ve 13:28
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Dopad na člověka: Zvýšená agresivita, snížené sebevědomí a sebevědomí, zhoršené sny.
Datum a čas: 13. července 2024. Začátek v 19:45
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu, potíže s řečí a myšlením, zvýšená citlivost na elektromagnetické záření.
Datum a čas: 14. července 2024. Začátek v 11:00
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Závratě, nevolnost a ztráta rovnováhy, zvýšený výskyt chronických onemocnění.
Datum a čas: 15. července 2024. Začátek v 16:16
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 2
Dopad na člověka: Snížená výkonnost, zvýšená únava a slabost, snížená imunita.
Datum a čas: 16. července 2024. Začátek ve 22:33
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Bolesti hlavy, podrážděnost a snížená pracovní výkonnost.
Datum a čas: 17. července 2024. Začátek v 7:48
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Ospalost, špatné trávení a chuť k jídlu, zhoršení fyzické odolnosti.
Datum a čas: 18. července 2024. Začátek ve 14:04
Geomagnetický index: 0
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Zvýšená úzkost, závratě a zvýšená citlivost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 19. července 2024. Začátek ve 20:21
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a podrážděnost, snížená duševní stabilita.
Datum a čas: 20. července 2024. Začátek v 11:36
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Ztráta rovnováhy a koordinace, potíže se soustředěním a rozhodováním, zvýšená únava.
Datum a čas: 21. července 2024. Začátek v 16:52
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 5
Dopad na člověka: Zhoršení nálady, snížení sebevědomí a sebevědomí
Datum a čas: 22. července 2024. Začátek ve 23:08
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a migréna.
Datum a čas: 23. července 2024. Začátek v 8:23
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Zhoršení spánku a nespavost.
Datum a čas: 24. července 2024. Začátek ve 13:39
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Zvýšená únava a snížení energie.
Datum a čas: 25. července 2024. Začátek v 19:56
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Poruchy koncentrace a paměti.
Datum a čas: 26. července 2024. Začátek v 11:11
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Ozáření ionizujícím zářením.
Datum a čas: 27. července 2024. Začátek v 16:27
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Dopad na člověka: Zhoršení celkové pohody.
Datum a čas: 28. července 2024. Začátek ve 22:44
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 3
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a emoční nerovnováha.
Datum a čas: 29. července 2024. Začátek v 8:59
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 7
Vliv na člověka: Závratě a pocit nestability.
Datum a čas: 30. července 2024. Začátek ve 14:15
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 6
Dopad na člověka: Apatie a deprese.
Datum a čas: 31. července 2024. Začátek ve 20:32
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Vliv na osobu: Zhoršení zraku a sluchu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *