Magnetické búrky jún 2024 – dopad na ľudí

Predpokladá sa, že magnetické búrky v júni 2024 budú mať významný vplyv na Zem. Tieto búrky sú spôsobené slnečnou aktivitou a môžu viesť k narušeniu našich technológií a komunikačných systémov. Je dôležité pochopiť povahu týchto búrok a ich potenciálne účinky na ľudské zdravie. Na tejto stránke poskytneme všeobecné informácie o magnetických búrkach a ich príčinách. Budeme diskutovať aj o konkrétnych účinkoch, ktoré môžu mať magnetické búrky v júni 2024 na ľudské zdravie. Magnetické búrky jún 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Magnetické búrky sú spôsobené poruchami magnetického poľa Zeme. Tieto poruchy sú zvyčajne spôsobené slnečnou aktivitou, ako sú výrony koronálnej hmoty (CME) alebo slnečné erupcie. Keď nastanú tieto udalosti, uvoľnia veľké množstvo energie a nabitých častíc do vesmíru. Keď tieto nabité častice dosiahnu Zem, interagujú s magnetickým poľom a atmosférou našej planéty, čo spôsobuje geomagnetické búrky. Tieto búrky môžu mať za následok rôzne efekty, vrátane polárnych žiar, výpadkov rádií a prerušenia satelitnej komunikácie. Magnetické búrky jún 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú udalosti, ktoré sa vyskytujú na povrchu Slnka. Sú spôsobené magnetickou aktivitou a môžu mať za následok uvoľnenie veľkého množstva energie a nabitých častíc do vesmíru. Existuje niekoľko typov slnečných búrok, vrátane slnečných erupcií a výronov koronálnej hmoty (CME). Slnečné búrky môžu mať významný vplyv na magnetické pole Zeme a atmosféru, čo vedie ku geomagnetickým búrkam. Tieto búrky môžu spôsobiť narušenie našich technológií a komunikačných systémov, ako aj potenciálne ovplyvniť ľudské zdravie. Magnetické búrky jún 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky sú poruchy magnetického poľa Zeme. Sú spôsobené interakciami medzi magnetickým poľom Zeme a nabitými časticami zo Slnka. Tieto nabité častice sa zvyčajne uvoľňujú počas slnečných búrok, ako sú výrony koronálnej hmoty (CME) alebo slnečné erupcie. Geomagnetické búrky môžu mať na Zem rôzne účinky, vrátane polárnych žiar, výpadkov rádia a prerušenia satelitnej komunikácie. Môžu tiež potenciálne ovplyvniť ľudské zdravie, najmä u jedincov s určitými zdravotnými problémami.

Vplyv slnka na ľudí

Slnko má významný vplyv na ľudské zdravie. Vystavenie slnečnému žiareniu je nevyhnutné pre tvorbu vitamínu D, ktorý je nevyhnutný pre zdravie kostí. Nadmerné vystavovanie sa slnečnému žiareniu však môže byť tiež škodlivé a zvyšuje riziko rakoviny kože. Slnečné búrky a geomagnetické búrky môžu tiež potenciálne ovplyvniť ľudské zdravie. Napríklad jednotlivci s kardiostimulátormi alebo inými zdravotníckymi zariadeniami môžu zaznamenať poruchy spôsobené elektromagnetickým rušením. Niektoré štúdie navyše naznačujú možnú súvislosť medzi geomagnetickými búrkami a zvýšeným rizikom infarktu a mŕtvice.

Ako magnetické búrky v júni 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Predpokladá sa, že magnetické búrky v júni 2024 budú mať významný vplyv na ľudské zdravie. Jednotlivci s kardiostimulátormi alebo inými zdravotníckymi zariadeniami môžu byť obzvlášť ohrození, pretože tieto zariadenia môžu byť ovplyvnené elektromagnetickým rušením. Okrem toho existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že geomagnetické búrky môžu zvýšiť riziko srdcového infarktu a mŕtvice. Je dôležité, aby jednotlivci s týmito stavmi prijali vhodné preventívne opatrenia počas období vysokej geomagnetickej aktivity.

Jún 2024 magnetické búrky – tabuľka

Dátum a čas: 1. júna 2024. Začiatok o 20:36
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a nervozita, znížená koncentrácia.
Dátum a čas: 2. júna 2024. Začiatok o 11:51
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 2
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, strata chuti do jedla.
Dátum a čas: 3. júna 2024. Začiatok o 17:07
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Zhoršenie nálady a depresie, únava a slabosť.
Dátum a čas: 4. júna 2024. Začiatok o 23:24
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna, precitlivenosť na zvuk a svetlo.
Dátum a čas: 5. júna 2024. Začiatok o 8:39
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita a podráždenosť, emočná nestabilita.
Dátum a čas: 6. júna 2024. Začiatok o 13:55
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Problémy so srdcom a arytmia, vysoký krvný tlak.
Dátum a čas: 7. júna 2024. Začiatok o 20:12
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Závraty a strata rovnováhy, ťažkosti s koordináciou pohybov.
Dátum a čas: 8. júna 2024. Začiatok o 11:27
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Nespavosť a narušené sny, precitlivenosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 9. júna 2024. Začiatok o 16:43
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zhoršenie pamäti a koncentrácie, ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 10. júna 2024. Začiatok o 22:59
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a slabosť, poruchy trávenia a chuť do jedla.
Dátum a čas: 11. júna 2024. Začiatok o 8:14
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zvýšená úzkosť a záchvaty paniky, znížená imunita.
Dátum a čas: 12. júna 2024. Začiatok o 13:30
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením.
Dátum a čas: 13. júna 2024. Začiatok o 19:47
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 14. júna 2024. Začiatok o 11:02
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera.
Dátum a čas: 15. júna 2024. Začiatok o 16:18
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Nespavosť a nepríjemné sny, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 16. júna 2024. Začiatok o 22:35
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a závraty, precitlivenosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 17. júna 2024. Začiatok o 7:50
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zvýšené chronické ochorenia, znížená výkonnosť.
Dátum a čas: 18. júna 2024. Začiatok o 13:06
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 19. júna 2024. Začiatok o 19:23
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a podráždenosť, zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov.
Dátum a čas: 20. júna 2024. Začiatok o 10:38
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a podráždenosť, zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov.
Dátum a čas: 21. júna 2024. Začiatok o 15:54
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, poruchy spánku a podráždenosť.
Dátum a čas: 22. júna 2024. Začiatok o 22:10
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Znížená koncentrácia, únava a depresia.
Dátum a čas: 23. júna 2024. Začiatok o 7:25
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Zvýšená nervozita, závraty a strata chuti do jedla.
Dátum a čas: 24. júna 2024. Začiatok o 12:41
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Zhoršenie nálady, slabosť a nespavosť.
Dátum a čas: 25. júna 2024. Začiatok o 18:58
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Migréna, precitlivenosť na zvuky a svetlo, emočná nestabilita.
Dátum a čas: 26. júna 2024. Začiatok o 10:13
Geomagnetický index: 8
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Problémy so srdcom, vysoký krvný tlak a závraty.
Dátum a čas: 27. júna 2024. Začiatok o 15:29
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Strata rovnováhy, ťažkosti s koordináciou pohybov a zhoršená pamäť.
Dátum a čas: 28. júna 2024. Začiatok o 21:46
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zhoršenie trávenia a chuti do jedla, zvýšená úzkosť a podráždenosť.
Dátum a čas: 29. júna 2024. Začiatok o 8:01
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Vplyv na človeka: Záchvaty paniky, znížená imunita a ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 30. júna 2024. Začiatok o 13:17
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a zhoršená rovnováha a koordinácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *