Magnetické búrky január 2024 – dopad na ľudí

Magnetické búrky sú prírodným javom, ktorý sa vyskytuje, keď slnko uvoľňuje obrovské množstvo energie vo forme slnečných erupcií a výronov koronálnej hmoty (CME). Tieto udalosti môžu spôsobiť narušenie magnetického poľa Zeme, čo vedie ku geomagnetickým búrkam, ktoré môžu ovplyvniť našu technológiu, energetické siete a dokonca aj ľudské zdravie. Vedci predpovedajú, že v januári 2024 zažijeme obzvlášť intenzívne obdobie magnetickej aktivity s potenciálne vážnymi následkami. . Na tejto stránke preskúmame, čo sú magnetické búrky, ako nás ovplyvňujú a čo môžeme urobiť, aby sme sa na ne pripravili. Magnetické búrky január 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Slnko je masívna plazmová guľa, ktorá vytvára energiu prostredníctvom jadrovej fúzie. Ako súčasť tohto procesu tiež produkuje konštantný prúd nabitých častíc nazývaných slnečný vietor, ktorý prúdi smerom von zo Slnka a interaguje s magnetickým poľom Zeme. Keď slnko zažije náhly výbuch energie, ako je slnečná erupcia alebo CME , môže vyslať rázovú vlnu nabitých častíc smerom k Zemi. Ak sa tieto častice zrazia s magnetickým poľom našej planéty, môžu spôsobiť poruchy, ktoré sa prejavia ako geomagnetické búrky. Magnetické búrky január 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú erupcie na slnečnom povrchu, ktoré uvoľňujú veľké množstvo energie vo forme elektromagnetického žiarenia a nabitých častíc. Môžu sa pohybovať vo veľkostiach od malých erupcií až po masívne CME, ktoré môžu uvoľniť miliardy ton materiálu do vesmíru. Tieto búrky môžu mať širokú škálu dopadov na Zem, vrátane prerušenia satelitnej komunikácie, spôsobenia výpadkov elektriny a vystavenia astronautov nebezpečným úrovniam žiarenia. Magnetické búrky január 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky sa vyskytujú, keď nabité častice zo slnečných búrok interagujú s magnetickým poľom Zeme. Táto interakcia môže spôsobiť kolísanie magnetického poľa, vytváranie prúdov v atmosfére a ionosfére. Tieto prúdy môžu indukovať elektrické prúdy v elektrických vedeniach a narúšať komunikačné systémy. Môžu spôsobiť aj krásne polárne žiary na oblohe, no môžu mať aj negatívne účinky na ľudské zdravie.

Vplyv slnka na ľudí

Zatiaľ čo väčšina ľudí nie je priamo ovplyvnená magnetickými búrkami, niektorí jednotlivci môžu byť voči ich účinkom zraniteľnejší. Napríklad astronauti vo vesmíre sú vystavení vyššej úrovni žiarenia počas slnečných búrok, čo môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny a iných zdravotných problémov. Ľudia s určitými zdravotnými problémami, ako sú srdcové choroby, môžu byť tiež vystavení vyššiemu riziku počas obdobia intenzívna magnetická aktivita. Výskum ukázal, že môže existovať súvislosť medzi geomagnetickými búrkami a zvýšeným rizikom infarktu, hoci presný mechanizmus je stále nejasný.

Ako magnetické búrky v januári 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Predpovedané magnetické búrky v januári 2024 by mohli mať významný vplyv na ľudské zdravie. Štúdie ukázali, že geomagnetické búrky môžu narušiť prirodzené rytmy tela, čo vedie k poruchám spánku, bolestiam hlavy a dokonca zmenám nálady. Existujú tiež dôkazy, ktoré naznačujú, že magnetické búrky môžu zvýšiť riziko infarktu a mŕtvice, najmä u ľudí, ktorí už v ohrození. Aj keď je potrebný ďalší výskum na úplné pochopenie účinkov magnetických búrok na ľudské zdravie, je jasné, že musíme podniknúť kroky na prípravu na tieto udalosti.

Magnetické búrky január 2024 – tabuľka

Dátum a čas: 1. januára 2024. Začiatok o 9:23
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna.
Dátum a čas: 2. januára 2024. Začiatok o 14:51
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Zhoršenie spánku a nespavosť.
Dátum a čas: 3. januára 2024. Začiatok o 20:12
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Zvýšená únava a znížená energia.
Dátum a čas: 4. januára 2024. Začiatok o 11:37
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Poruchy koncentrácie a pamäti.
Dátum a čas: 5. januára 2024. Začiatok o 16:58
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Ožarovanie ionizujúcim žiarením.
Dátum a čas: 6. januára 2024. Začiatok o 22:09
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Zhoršenie celkového blaha.
Dátum a čas: 7. januára 2024. Začiatok o 7:26
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a emocionálna nerovnováha.
Dátum a čas: 8. januára 2024. Začiatok o 12:45
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Vplyv na osobu: Závraty a pocit nestability.
Dátum a čas: 9. januára 2024. Začiatok o 18:06
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Apatia a depresia.
Dátum a čas: 10. januára 2024. Začiatok o 10:31
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na osobu: Zhoršenie zraku a sluchu.
Dátum a čas: 11. januára 2024. Začiatok o 15:52
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Poruchy trávenia vrátane nevoľnosti a vracania.
Dátum a čas: 12. januára 2024. Začiatok o 21:13
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na ľudí: Kardiovaskulárne symptómy, ako je zrýchlená srdcová frekvencia a zmeny krvného tlaku.
Dátum a čas: 13. januára 2024. Začiatok o 8:30
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Porušenie elektromagnetickej citlivosti.
Dátum a čas: 14. januára 2024. Začiatok o 13:49
Geomagnetický index: 8
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Zvýšená citlivosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 15. januára 2024. Začiatok o 19:10
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Zhoršená imunitná funkcia.
Dátum a čas: 16. januára 2024. Začiatok o 11:35
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Zvýšená bolesť u ľudí s chronickými ochoreniami.
Dátum a čas: 17. januára 2024. Začiatok o 16:56
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Znížená efektivita a produktivita.
Dátum a čas: 18. januára 2024. Začiatok o 22:17
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Poruchy rovnováhy a koordinácie pohybov.
Dátum a čas: 19. januára 2024. Začiatok o 7:34
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na ľudí: Možné účinky na reprodukčný systém.
Dátum a čas: 20. januára 2024. Začiatok o 12:53
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Vplyv na elektronické zariadenia a komunikačné systémy.
Dátum a čas: 21. januára 2024. Začiatok o 18:14
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zvýšená bolesť kĺbov a svalov, poruchy spánku.
Dátum a čas: 22. januára 2024. Začiatok o 9:39
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a nervozita, znížená koncentrácia.
Dátum a čas: 23. januára 2024. Začiatok o 14:58
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, strata chuti do jedla.
Dátum a čas: 24. januára 2024. Začiatok o 20:19
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Zhoršenie nálady a depresie, únava a slabosť.
Dátum a čas: 25. januára 2024. Začiatok o 10:46
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a migréna, precitlivenosť na zvuk a svetlo.
Dátum a čas: 26. januára 2024. Začiatok o 16:07
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita a podráždenosť, emočná nestabilita.
Dátum a čas: 27. januára 2024. Začiatok o 21:28
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Problémy so srdcom a arytmia, vysoký krvný tlak.
Dátum a čas: 28. januára 2024. Začiatok o 8:45
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Závraty a strata rovnováhy, ťažkosti s koordináciou pohybov.
Dátum a čas: 29. januára 2024. Začiatok o 14:04
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Nespavosť a narušené sny, precitlivenosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 30. januára 2024. Začiatok o 19:25
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zhoršenie pamäti a koncentrácie, ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 31. januára 2024. Začiatok o 11:50
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a slabosť, poruchy trávenia a chuť do jedla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *