Burze magnetyczne lipiec 2024 – wpływ na ludzi

Burze magnetyczne to naturalne zjawisko, które pojawia się, gdy słońce uwalnia energię w postaci rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy (CME). Burze te mogą mieć znaczący wpływ na nasze codzienne życie, od zakłócania komunikacji satelitarnej po powodowanie przerw w dostawie prądu. Naukowcy przewidują, że w lipcu 2024 r. nastąpi szczególnie silna burza magnetyczna. Wydarzenie to może mieć dalekosiężne skutki, zarówno w skali globalnej, jak i dla pojedynczych ludzi. Burze magnetyczne lipiec 2024 – znaleźć datę i godzinę następnej burzy magnetycznej.

Informacje ogólne

Burze magnetyczne występują, gdy naładowane cząstki ze Słońca oddziałują z ziemskim polem magnetycznym. Cząsteczki te mogą powodować fluktuacje pola magnetycznego, które mogą prowadzić do szeregu skutków, w tym zorzy polarnej, zakłóceń radiowych i zakłóceń w sieci energetycznej. Siłę burzy magnetycznej mierzy się za pomocą współczynnika K, który waha się od 0 do 9 Indeks K wynoszący 5 lub więcej jest uważany za burzę geomagnetyczną, podczas gdy wskaźnik K wynoszący 7 lub więcej jest klasyfikowany jako burza silna. Burze magnetyczne lipiec 2024 – dowiedzieć się, jaki wpływ na organizm będzie miała kolejna burza magnetyczna.

Co to są burze słoneczne?

Burze słoneczne są spowodowane eksplozjami na powierzchni Słońca, które uwalniają duże ilości energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego i naładowanych cząstek. Burze te mogą mieć szereg skutków na Ziemi, w tym zakłócać komunikację satelitarną, uszkadzać sieci energetyczne i zwiększać ekspozycję astronautów na promieniowanie. Najpoważniejszym typem burzy słonecznej jest koronalny wyrzut masy (CME), który występuje, gdy masywna chmura naładowane cząstki są wyrzucane z korony słonecznej. Jeśli CME uderzy w pole magnetyczne Ziemi, może wywołać burzę geomagnetyczną. Burze magnetyczne lipiec 2024 – ustalić czas trwania burzy magnetycznej i jej rodzaj.

Czym są burze geomagnetyczne?

Burze geomagnetyczne to rodzaj burzy magnetycznej, która pojawia się, gdy naładowane cząstki ze Słońca oddziałują z ziemskim polem magnetycznym. Burze te mogą powodować szereg skutków, w tym zorze polarne, zakłócenia radiowe i zakłócenia w sieci energetycznej. Siłę burzy geomagnetycznej mierzy się za pomocą wskaźnika K, który wynosi od 0 do 9. Wskaźnik K wynoszący 5 lub więcej to uważana za burzę geomagnetyczną, podczas gdy wskaźnik K równy 7 lub wyższy jest klasyfikowany jako burza silna.

Wpływ słońca na ludzi

Chociaż słońce zapewnia nam niezbędne światło i ciepło, może mieć również negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Ekspozycja na promieniowanie UV ze słońca może powodować raka skóry, podczas gdy długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne może zwiększać ryzyko zaćmy i innych problemów z oczami. Podczas burzy magnetycznej zwiększone poziomy promieniowania mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwłaszcza astronautów oraz członków załogi linii lotniczych, którzy są narażeni na wyższe poziomy promieniowania na dużych wysokościach.

Jak burze magnetyczne z lipca 2024 r. wpływają na zdrowie ludzi

Burza magnetyczna z lipca 2024 r. może mieć szereg skutków dla zdrowia ludzi. Zwiększone poziomy promieniowania mogą stanowić zagrożenie dla astronautów i członków załóg linii lotniczych, a zakłócenia w sieciach energetycznych mogą mieć wpływ na dostęp do opieki medycznej. Należy jednak zauważyć, że wpływ burz magnetycznych na zdrowie ludzi wciąż nie jest w pełni poznany i więcej potrzebne są badania w celu oceny potencjalnych zagrożeń i opracowania skutecznych strategii łagodzenia skutków.

Lipiec 2024 burze magnetyczne – tabela

Data i godzina: 1 lipca 2024 r. Początek o 19:34
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na osobę: Zwiększona agresywność, obniżona samoocena i pewność siebie, zaburzenia snów.
Data i godzina: 2 lipca 2024 r. Zacznij o 10:49
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na osobę: Pogorszenie wzroku i słuchu, trudności w mówieniu i myśleniu, zwiększona wrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne.
Data i godzina: 3 lipca 2024 r. Początek o 16:05
Indeks geomagnetyczny: 6
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na ludzi: Zawroty głowy, mdłości i utrata równowagi, nasilenie chorób przewlekłych.
Data i godzina: 4 lipca 2024 r. Początek o 22:21
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na człowieka: Zmniejszona wydolność, zwiększone zmęczenie i osłabienie, obniżona odporność.
Data i godzina: 5 lipca 2024 r. Zacznij o 7:36
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na ludzi: Bóle głowy, drażliwość i zmniejszona wydajność pracy.
Data i godzina: 6 lipca 2024 r. Początek o 12:52
Indeks geomagnetyczny: 9
Typ burzy: burza słoneczna
Czas trwania: 2
Działanie na ludzi: Senność, niestrawność i apetyt, pogorszenie wytrzymałości fizycznej.
Data i godzina: 7 lipca 2024 r. Początek o 19:09
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Działanie na ludzi: Zwiększony niepokój, zawroty głowy i zwiększona wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego.
Data i godzina: 8 lipca 2024 r. Początek o 10:24
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: ból głowy, osłabienie i drażliwość, obniżona stabilność psychiczna.
Data i godzina: 9 lipca 2024 r. Początek o 15:40
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Wpływ na osobę: Utrata równowagi i koordynacji, trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji, zwiększone zmęczenie.
Data i godzina: 10 lipca 2024 r. Początek o 21:57
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na osobę: Pogorszenie nastroju, spadek samooceny i pewności siebie
Data i godzina: 11 lipca 2024 r. Początek o 8:12
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na ludzi: ból głowy, osłabienie i zaburzenia równowagi i koordynacji.
Data i godzina: 12 lipca 2024 r. Początek o 13:28
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na osobę: Zwiększona agresywność, obniżona samoocena i pewność siebie, zaburzenia snów.
Data i godzina: 13 lipca 2024 r. Początek o 19:45
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na osobę: Pogorszenie wzroku i słuchu, trudności w mówieniu i myśleniu, zwiększona wrażliwość na promieniowanie elektromagnetyczne.
Data i godzina: 14 lipca 2024 r. Początek o 11:00
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na ludzi: Zawroty głowy, mdłości i utrata równowagi, nasilenie chorób przewlekłych.
Data i godzina: 15 lipca 2024 r. Początek o 16:16
Indeks geomagnetyczny: 7
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 2
Wpływ na człowieka: Zmniejszona wydolność, zwiększone zmęczenie i osłabienie, obniżona odporność.
Data i godzina: 16 lipca 2024 r. Początek o 22:33
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na ludzi: Bóle głowy, drażliwość i zmniejszona wydajność pracy.
Data i godzina: 17 lipca 2024 r. Zacznij o 7:48
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Działanie na ludzi: Senność, niestrawność i apetyt, pogorszenie wytrzymałości fizycznej.
Data i godzina: 18 lipca 2024 r. Początek o 14:04
Indeks geomagnetyczny: 0
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Działanie na ludzi: Zwiększony niepokój, zawroty głowy i zwiększona wrażliwość na zmiany ciśnienia atmosferycznego.
Data i godzina: 19 lipca 2024 r. Początek o 20:21
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na ludzi: ból głowy, osłabienie i drażliwość, obniżona stabilność psychiczna.
Data i godzina: 20 lipca 2024 r. Początek o 11:36
Indeks geomagnetyczny: 7
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na osobę: Utrata równowagi i koordynacji, trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji, zwiększone zmęczenie.
Data i godzina: 21 lipca 2024 r. Początek o 16:52
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na osobę: Pogorszenie nastroju, spadek samooceny i pewności siebie
Data i godzina: 22 lipca 2024 r. Początek o 23:08
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na ludzi: Ból głowy i migrena.
Data i godzina: 23 lipca 2024 r. Początek o 8:23
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na ludzi: Pogorszenie snu i bezsenność.
Data i godzina: 24 lipca 2024 r. Początek o 13:39
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 2
Wpływ na ludzi: Zwiększone zmęczenie i zmniejszona energia.
Data i godzina: 25 lipca 2024 r. Początek o 19:56
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na ludzi: Zaburzenia koncentracji i pamięci.
Data i godzina: 26 lipca 2024 r. Początek o 11:11
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: Napromieniowanie promieniowaniem jonizującym.
Data i godzina: 27 lipca 2024 r. Początek o 16:27
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Wpływ na osobę: Pogorszenie ogólnego samopoczucia.
Data i godzina: 28 lipca 2024 r. Początek o 22:44
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na osobę: Zwiększona drażliwość i brak równowagi emocjonalnej.
Data i godzina: 29 lipca 2024 r. Zacznij o 8:59
Indeks geomagnetyczny: 7
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na osobę: Zawroty głowy i uczucie niestabilności.
Data i godzina: 30 lipca 2024 r. Początek o 14:15
Indeks geomagnetyczny: 6
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na osobę: Apatia i depresja.
Data i godzina: 31 lipca 2024 r. Początek o 20:32
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na osobę: Pogorszenie wzroku i słuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *