Magnetické búrky september 2024 – dopad na ľudí

Magnetické búrky sú prirodzený jav, ku ktorému dochádza, keď slnko uvoľňuje veľké množstvo energie vo forme slnečných erupcií a výronov koronálnej hmoty. Tieto búrky môžu mať významný vplyv na našu planétu a spôsobiť narušenie elektrických sietí, komunikačných systémov a satelitných operácií. V septembri 2024 sa očakáva mimoriadne silná magnetická búrka, ktorá vyvolala obavy z jej potenciálneho vplyvu na ľudské zdravie. a pohodu. Magnetické búrky september 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Slnečné búrky sú spôsobené uvoľňovaním energie zo slnečnej atmosféry, čo môže mať za následok vymrštenie nabitých častíc do vesmíru. Keď tieto častice dosiahnu Zem, interagujú s magnetickým poľom našej planéty a spôsobujú geomagnetické búrky. Geomagnetické búrky môžu mať rôznu intenzitu od malých porúch až po vážne udalosti, ktoré môžu spôsobiť rozsiahle narušenie technológie a infraštruktúry. Magnetické búrky september 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú výbuchy energie, ktoré sa uvoľňujú zo slnečnej atmosféry. Tieto búrky môžu zahŕňať slnečné erupcie, čo sú intenzívne výbuchy žiarenia, a výrony koronálnej hmoty, čo sú obrovské oblaky nabitých častíc. Keď tieto častice dosiahnu Zem, môžu spôsobiť geomagnetické búrky, ktoré môžu narušiť rozvodné siete, komunikačné systémy a satelity. operácií. Magnetické búrky september 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky vznikajú, keď nabité častice zo slnka interagujú s magnetickým poľom Zeme. Tieto búrky môžu spôsobiť kolísanie magnetického poľa, čo môže viesť k narušeniu technológie a infraštruktúry. Závažnosť geomagnetickej búrky závisí od faktorov, ako je sila prichádzajúcich častíc, orientácia magnetického poľa Zeme a umiestnenie búrka vzhľadom na Zem.

Vplyv slnka na ľudí

Slnko hrá dôležitú úlohu v našom živote, poskytuje teplo a svetlo, ktoré udržuje všetko živé. Vystavenie slnečnému žiareniu však môže mať aj negatívne účinky na ľudské zdravie. Dlhodobé vystavenie slnečnému ultrafialovému (UV) žiareniu môže zvýšiť riziko rakoviny kože, zatiaľ čo vystavenie slnečnému žiareniu a výronom koronálnej hmoty môže spôsobiť chorobu z ožiarenia a iné zdravotné problémy. problémy.

Ako magnetické búrky v septembri 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Nadchádzajúca magnetická búrka v septembri 2024 vyvolala obavy z jej potenciálneho vplyvu na ľudské zdravie. Zatiaľ čo presné účinky ešte nie sú známe, je možné, že dlhodobé vystavenie žiareniu búrky by mohlo spôsobiť zdravotné problémy, ako je choroba z ožiarenia alebo zvýšené riziko rakoviny. Je dôležité, aby jednotlivci počas tohto obdobia prijali preventívne opatrenia, ako je obmedzenie vonkajších aktivít. a nosiť ochranný odev a opaľovací krém.

Magnetické búrky september 2024 – tabuľka

Dátum a čas: 1. septembra 2024. Začiatok o 16:01
Geomagnetický index: 8
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Zhoršenie spánku a nespavosť.
Dátum a čas: 2. septembra 2024. Začiatok o 22:18
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Zvýšená únava a znížená energia.
Dátum a čas: 3. septembra 2024. Začiatok o 7:33
Geomagnetický index: 6
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Poruchy koncentrácie a pamäti.
Dátum a čas: 4. septembra 2024. Začiatok o 12:49
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Ožarovanie ionizujúcim žiarením.
Dátum a čas: 5. septembra 2024. Začiatok o 19:06
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Vplyv na človeka: Zhoršenie celkového blaha.
Dátum a čas: 6. septembra 2024. Začiatok o 10:21
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zhoršenie pamäti a koncentrácie, ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 7. septembra 2024. Začiatok o 15:37
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a slabosť, poruchy trávenia a chuť do jedla.
Dátum a čas: 8. septembra 2024. Začiatok o 21:54
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Vplyv na človeka: Zvýšená úzkosť a záchvaty paniky, znížená imunita.
Dátum a čas: 9. septembra 2024. Začiatok o 8:09
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením.
Dátum a čas: 10. septembra 2024. Začiatok o 13:25
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 12. septembra 2024. Začiatok o 16:25
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Nespavosť a nepríjemné sny, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 13. septembra 2024. Začiatok o 22:42
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a závraty, precitlivenosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 14. septembra 2024. Začiatok o 7:57
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Vplyv na človeka: Zvýšené chronické ochorenia, znížená výkonnosť.
Dátum a čas: 15. septembra 2024. Začiatok o 13:14
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na človeka: Zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 16. septembra 2024. Začiatok o 19:31
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Ospalosť, poruchy trávenia a chuti do jedla, zhoršenie fyzickej odolnosti.
Dátum a čas: 17. septembra 2024. Začiatok o 10:46
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Zvýšená úzkosť, závraty a zvýšená citlivosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 18. septembra 2024. Začiatok o 16:02
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a podráždenosť, znížená duševná stabilita.
Dátum a čas: 19. septembra 2024. Začiatok o 22:19
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Strata rovnováhy a koordinácie, ťažkosti so sústredením a rozhodovaním, zvýšená únava.
Dátum a čas: 20. septembra 2024. Začiatok o 7:34
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zhoršenie nálady, zníženie sebaúcty a sebadôvery
Dátum a čas: 21. septembra 2024. Začiatok o 12:51
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a emocionálna nerovnováha.
Dátum a čas: 22. septembra 2024. Začiatok o 19:08
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na osobu: Závraty a pocit nestability.
Dátum a čas: 23. septembra 2024. Začiatok o 9:23
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 4
Vplyv na človeka: Apatia a depresia.
Dátum a čas: 24. septembra 2024. Začiatok o 14:40
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Vplyv na osobu: Zhoršenie zraku a sluchu.
Dátum a čas: 25. septembra 2024. Začiatok o 20:56
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Poruchy trávenia vrátane nevoľnosti a vracania.
Dátum a čas: 26. septembra 2024. Začiatok o 11:12
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na ľudí: Kardiovaskulárne symptómy, ako je zrýchlená srdcová frekvencia a zmeny krvného tlaku.
Dátum a čas: 27. septembra 2024. Začiatok o 16:29
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Porušenie elektromagnetickej citlivosti.
Dátum a čas: 28. septembra 2024. Začiatok o 22:45
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Zvýšená citlivosť na zmeny počasia.
Dátum a čas: 29. septembra 2024. Začiatok o 8:00
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Zhoršená imunitná funkcia.
Dátum a čas: 30. septembra 2024. Začiatok o 13:17
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Zvýšená bolesť u ľudí s chronickými ochoreniami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *