Магнитни бури юли 2024 – въздействието върху хората

Магнитните бури са естествено явление, което възниква, когато слънцето освободи изблик на енергия под формата на слънчеви изригвания и изхвърляне на коронална маса (CME). Тези бури могат да окажат значително въздействие върху ежедневието ни, от прекъсване на сателитните комуникации до причиняване на прекъсване на електрозахранването. През юли 2024 г. учените прогнозират, че ще има особено силна магнитна буря. Това събитие може да има далечни последици както в глобален мащаб, така и за отделни хора. Магнитни бури юли 2024 – разберете датата и часа на следващата магнитна буря.

Главна информация

Магнитните бури възникват, когато заредени частици от слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Тези частици могат да причинят колебания в магнитното поле, което може да доведе до редица ефекти, включително полярни сияния, радиосмущения и смущения в електропреносната мрежа. Силата на магнитната буря се измерва с помощта на K-индекса, който варира от 0 до 9 K-индекс от 5 или повече се счита за геомагнитна буря, докато K-индекс от 7 или повече се класифицира като силна буря. Магнитни бури юли 2024 – разберете какъв ефект ще има върху тялото следващата магнитна буря.

Какво е слънчева буря?

Слънчевите бури се причиняват от експлозии на слънчевата повърхност, които освобождават големи количества енергия под формата на електромагнитно излъчване и заредени частици. Тези бури могат да имат редица ефекти върху Земята, включително прекъсване на сателитните комуникации, повреда на електропреносните мрежи и увеличаване на излагането на радиация за астронавтите. Най-тежкият тип слънчева буря е изхвърляне на коронална маса (CME), което се случва, когато масивен облак от заредените частици се изхвърлят от слънчевата корона. Ако CME удари магнитното поле на Земята, това може да предизвика геомагнитна буря. Магнитни бури юли 2024 – разберете продължителността на магнитната буря и нейния тип.

Какво представляват геомагнитните бури?

Геомагнитните бури са вид магнитна буря, която възниква, когато заредени частици от слънцето взаимодействат с магнитното поле на Земята. Тези бури могат да причинят редица ефекти, включително полярни сияния, радиосмущения и смущения в електропреносната мрежа. Тежестта на геомагнитната буря се измерва с помощта на K-индекс, който варира от 0 до 9. K-индекс от 5 или повече е се счита за геомагнитна буря, докато K-индекс от 7 или повече се класифицира като силна буря.

Ефектът на слънцето върху хората

Докато слънцето ни осигурява необходимата светлина и топлина, то може да има и отрицателни ефекти върху човешкото здраве. Излагането на UV радиация от слънцето може да причини рак на кожата, докато продължителното излагане на слънчева радиация може да увеличи риска от катаракта и други проблеми с очите. По време на магнитна буря повишените нива на радиация също могат да представляват риск за човешкото здраве, особено за астронавтите и членове на екипажа на авиокомпанията, които са изложени на по-високи нива на радиация на голяма надморска височина.

Как магнитните бури юли 2024 влияят на човешкото здраве

Магнитната буря от юли 2024 г. може да има различни ефекти върху човешкото здраве. Повишените нива на радиация могат да представляват риск за астронавтите и членовете на екипажа на авиокомпаниите, докато прекъсванията на електрическите мрежи могат да повлияят на достъпа до медицински грижи. Въпреки това е важно да се отбележи, че ефектите от магнитните бури върху човешкото здраве все още не са напълно разбрани и още необходими са изследвания за оценка на потенциалните рискове и разработване на ефективни стратегии за смекчаване.

Юли 2024 магнитни бури – таблица

Дата и час: 1 юли 2024 г. Начало в 19:34 ч
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 3
Въздействие върху човека: Повишена агресивност, понижено самочувствие и увереност, нарушени сънища.
Дата и час: 2 юли 2024 г. Начало 10:49
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 7
Влияние върху човек: Влошаване на зрението и слуха, затруднено говорене и мислене, повишена чувствителност към електромагнитно излъчване.
Дата и час: 3 юли 2024 г. Начало 16:05ч
Геомагнитен индекс: 6
Тип буря: Силна геомагнитна буря
Продължителност: 5
Ефекти върху хората: Световъртеж, гадене и загуба на равновесие, повишени хронични заболявания.
Дата и час: 4 юли 2024 г. Начало 22:21ч
Геомагнитен индекс: 3
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 6
Въздействие върху хората: Намалена ефективност, повишена умора и слабост, намален имунитет.
Дата и час: 5 юли 2024 г. Начало в 7:36
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 4
Ефекти върху хората: Главоболие, раздразнителност и намалена работоспособност.
Дата и час: 6 юли 2024 г. Начало в 12:52 ч
Геомагнитен индекс: 9
Тип буря: Слънчева буря
Продължителност: 2
Ефекти върху хората: Сънливост, лошо храносмилане и апетит, влошаване на физическата издръжливост.
Дата и час: 7 юли 2024 г. Начало 19:09ч
Геомагнитен индекс: 5
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 9
Ефекти върху хората: Повишена тревожност, световъртеж и повишена чувствителност към промени в атмосферното налягане.
Дата и час: 8 юли 2024 г. Начало в 10:24 ч
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 1
Ефекти върху хората: Главоболие, слабост и раздразнителност, намалена психическа устойчивост.
Дата и час: 9 юли 2024 г. Начало в 15:40 часа
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 8
Въздействие върху човека: Загуба на равновесие и координация, затруднена концентрация и вземане на решения, повишена умора.
Дата и час: 10 юли 2024 г. Начало в 21:57 ч
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 3
Въздействие върху човек: Влошаване на настроението, намаляване на самочувствието и увереността
Дата и час: 11 юли 2024 г. Начало в 8:12
Геомагнитен индекс: 1
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 7
Ефекти върху хората: Главоболие, слабост и нарушен баланс и координация.
Дата и час: 12 юли 2024 г. Начало в 13:28 часа
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 5
Въздействие върху човека: Повишена агресивност, понижено самочувствие и увереност, нарушени сънища.
Дата и час: 13 юли 2024 г. Начало 19:45
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 6
Влияние върху човек: Влошаване на зрението и слуха, затруднено говорене и мислене, повишена чувствителност към електромагнитно излъчване.
Дата и час: 14 юли 2024 г. Начало в 11:00 часа
Геомагнитен индекс: 5
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 4
Ефекти върху хората: Световъртеж, гадене и загуба на равновесие, повишени хронични заболявания.
Дата и час: 15 юли 2024 г. Начало 16:16 ч
Геомагнитен индекс: 7
Тип буря: Силна геомагнитна буря
Продължителност: 2
Въздействие върху хората: Намалена ефективност, повишена умора и слабост, намален имунитет.
Дата и час: 16 юли 2024 г. Начало в 22:33 часа
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 9
Ефекти върху хората: Главоболие, раздразнителност и намалена работоспособност.
Дата и час: 17 юли 2024 г. Начало в 7:48
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 1
Ефекти върху хората: Сънливост, лошо храносмилане и апетит, влошаване на физическата издръжливост.
Дата и час: 18 юли 2024 г. Начало 14:04 ч
Геомагнитен индекс: 0
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 8
Ефекти върху хората: Повишена тревожност, световъртеж и повишена чувствителност към промени в атмосферното налягане.
Дата и час: 19 юли 2024 г. Начало 20:21ч
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 3
Ефекти върху хората: Главоболие, слабост и раздразнителност, намалена психическа устойчивост.
Дата и час: 20 юли 2024 г. Начало 11:36
Геомагнитен индекс: 7
Тип буря: Силна геомагнитна буря
Продължителност: 7
Въздействие върху човека: Загуба на равновесие и координация, затруднена концентрация и вземане на решения, повишена умора.
Дата и час: 21 юли 2024 г. Начало 16:52 ч
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 5
Въздействие върху човек: Влошаване на настроението, намаляване на самочувствието и увереността
Дата и час: 22 юли 2024 г. Начало 23:08 часа
Геомагнитен индекс: 3
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 6
Ефекти върху хората: Главоболие и мигрена.
Дата и час: 23 юли 2024 г. Начало в 8:23
Геомагнитен индекс: 3
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 4
Ефекти върху хората: Влошаване на съня и безсъние.
Дата и час: 24 юли 2024 г. Начало 13:39
Геомагнитен индекс: 2
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 2
Ефекти върху хората: Повишена умора и намалена енергия.
Дата и час: 25 юли 2024 г. Начало в 19:56 ч
Геомагнитен индекс: 4
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 9
Ефекти върху хората: Нарушения на концентрацията и паметта.
Дата и час: 26 юли 2024 г. Начало в 11:11 ч
Геомагнитен индекс: 1
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 1
Въздействие върху човека: Облъчване с йонизиращо лъчение.
Дата и час: 27 юли 2024 г. Начало 16:27 ч
Геомагнитен индекс: 1
Тип буря: Слаба геомагнитна буря
Продължителност: 8
Въздействие върху човек: Влошаване на общото благосъстояние.
Дата и час: 28 юли 2024 г. Начало в 22:44 ч
Геомагнитен индекс: 3
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 3
Влияние върху човек: Повишена раздразнителност и емоционален дисбаланс.
Дата и час: 29 юли 2024 г. Начало в 8:59
Геомагнитен индекс: 7
Тип буря: Силна геомагнитна буря
Продължителност: 7
Влияние върху човека: Световъртеж и усещане за нестабилност.
Дата и час: 30 юли 2024 г. Начало 14:15 часа
Геомагнитен индекс: 6
Тип буря: Силна геомагнитна буря
Продължителност: 6
Въздействие върху човек: Апатия и депресия.
Дата и час: 31 юли 2024 г. Начало 20:32 часа
Геомагнитен индекс: 5
Тип буря: Умерена геомагнитна буря
Продължителност: 4
Влияние върху човека: Влошаване на зрението и слуха.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *