Magnetické búrky v apríli 2024 – dopad na ľudí

Magnetické búrky sú prirodzený jav, ku ktorému dochádza, keď Slnko vyžaruje nabité častice smerom k Zemi. V apríli 2024 sa predpokladá výskyt magnetickej búrky, ktorá by mohla mať významný vplyv na našu planétu.Táto stránka poskytne všeobecné informácie o slnečných a geomagnetických búrkach, vplyve slnka na ľudí a o tom, ako nadchádzajúca magnetická búrka v apríli 2024 môže mať vplyv na ľudské zdravie. Magnetické búrky v apríli 2024 – zistiť dátum a čas ďalšej magnetickej búrky.

Všeobecné informácie

Slnečné búrky sú spôsobené výbuchmi na slnečnom povrchu, ktoré uvoľňujú obrovské množstvo energie do vesmíru. Tieto búrky môžu spôsobiť narušenie satelitnej komunikácie, energetických sietí a navigačných systémov. Geomagnetické búrky vznikajú, keď nabité častice zo slnečných búrok interagujú s magnetickým poľom Zeme. Tieto búrky môžu spôsobiť polárne žiary alebo polárne žiary a tiež narušiť komunikačné a navigačné systémy. Magnetické búrky v apríli 2024 – zistiť, aký vplyv bude mať na telo ďalšia magnetická búrka.

Čo sú slnečné búrky?

Slnečné búrky sú poruchy na slnečnom povrchu, ktoré uvoľňujú obrovské množstvo energie do vesmíru. Tieto búrky sú spôsobené výbuchmi známymi ako výrony koronálnej hmoty (CME) a ​​slnečné erupcie. CME sú obrovské oblaky plazmy a magnetických polí, ktoré sú vyvrhnuté zo slnečnej koróny. Môžu cestovať rýchlosťou až 3 milióny míľ za hodinu a dosiahnutie Zeme im trvá jeden až päť dní. Magnetické búrky v apríli 2024 – zistiť trvanie magnetickej búrky a jej typ.

Čo sú to geomagnetické búrky?

Geomagnetické búrky sú spôsobené interakciou medzi nabitými časticami zo slnečných búrok a magnetickým poľom Zeme. Keď sa tieto častice zrazia s magnetosférou, vytvárajú elektrické prúdy, ktoré môžu spôsobiť narušenie komunikačných a navigačných systémov. Geomagnetické búrky môžu tiež spôsobiť polárne žiary alebo polárne žiary, čo sú nádherné prejavy svetla na oblohe. Tieto búrky sa merajú pomocou K-indexu, ktorý sa pohybuje od 0 do 9, pričom vyššie čísla naznačujú silnejšie búrky.

Vplyv slnka na ľudí

Slnko má na ľudí výrazný vplyv, pozitívny aj negatívny. Vystavovanie sa slnečnému žiareniu je nevyhnutné pre tvorbu vitamínu D, ktorý je dôležitý pre zdravie kostí a imunitný systém. Vystavovanie sa príliš veľa slnečnému žiareniu však môže viesť aj k rakovine kože a iným zdravotným problémom. Slnečné búrky môžu navyše spôsobiť narušenie komunikačných a navigačných systémov, čo môže byť v určitých situáciách nebezpečné.

Ako magnetické búrky v apríli 2024 ovplyvňujú ľudské zdravie

Nadchádzajúca magnetická búrka v apríli 2024 by mohla mať významné účinky na ľudské zdravie. Nabité častice z búrky môžu preniknúť do atmosféry a spôsobiť poruchy komunikačných a navigačných systémov, čo môže byť v určitých situáciách nebezpečné. Elektromagnetické žiarenie z búrky môže mať navyše negatívne účinky na ľudský organizmus, vrátane bolestí hlavy, únavy a iné zdravotné problémy. Je dôležité, aby sa jednotlivci a organizácie pripravili na potenciálne dopady tejto magnetickej búrky.

Apríl 2024 magnetické búrky – tabuľka

Dátum a čas: 1. apríla 2024. Začiatok o 20:06
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Zvýšená úzkosť a záchvaty paniky, znížená imunita.
Dátum a čas: 2. apríla 2024. Začiatok o 10:21
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením.
Dátum a čas: 3. apríla 2024. Začiatok o 15:37
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na ľudí: Závraty a nevoľnosť, zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 4. apríla 2024. Začiatok o 21:54
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zvýšená podráždenosť a agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera.
Dátum a čas: 5. apríla 2024. Začiatok o 8:09
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Vplyv na človeka: Nespavosť a nepríjemné sny, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 6. apríla 2024. Začiatok o 14:25
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a závraty, precitlivenosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 7. apríla 2024. Začiatok o 20:42
Geomagnetický index: 7
Typ búrky: Silná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zvýšené chronické ochorenia, znížená výkonnosť.
Dátum a čas: 8. apríla 2024. Začiatok o 11:57
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Vplyv na človeka: Zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 9. apríla 2024. Začiatok o 17:14
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Bolesť hlavy a podráždenosť, zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov.
Dátum a čas: 10. apríla 2024. Začiatok o 23:30
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, poruchy spánku a podráždenosť.
Dátum a čas: 11. apríla 2024. Začiatok o 8:45
Geomagnetický index: 5
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Účinky na človeka: Znížená koncentrácia, únava a depresia.
Dátum a čas: 12. apríla 2024. Začiatok o 14:01
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Účinky na človeka: Zvýšená nervozita, závraty a strata chuti do jedla.
Dátum a čas: 13. apríla 2024. Začiatok o 20:18
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Zhoršenie nálady, slabosť a nespavosť.
Dátum a čas: 14. apríla 2024. Začiatok o 11:33
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Migréna, precitlivenosť na zvuky a svetlo, emočná nestabilita.
Dátum a čas: 15. apríla 2024. Začiatok o 16:49
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Účinky na človeka: Problémy so srdcom, vysoký krvný tlak a závraty.
Dátum a čas: 16. apríla 2024. Začiatok o 23:06
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Strata rovnováhy, ťažkosti s koordináciou pohybov a zhoršená pamäť.
Dátum a čas: 17. apríla 2024. Začiatok o 8:21
Geomagnetický index: 0
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Vplyv na človeka: Zhoršenie trávenia a chuti do jedla, zvýšená úzkosť a podráždenosť.
Dátum a čas: 18. apríla 2024. Začiatok o 13:38
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Vplyv na človeka: Záchvaty paniky, znížená imunita a ťažkosti pri rozhodovaní.
Dátum a čas: 19. apríla 2024. Začiatok o 19:54
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 4
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a zhoršená rovnováha a koordinácia.
Dátum a čas: 20. apríla 2024. Začiatok o 11:09
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zvýšená agresivita, znížená sebaúcta a sebadôvera, zhoršené sny.
Dátum a čas: 21. apríla 2024. Začiatok o 16:25
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 9
Vplyv na človeka: Zhoršenie zraku a sluchu, ťažkosti s rečou a myslením, zvýšená citlivosť na elektromagnetické žiarenie.
Dátum a čas: 22. apríla 2024. Začiatok o 22:42
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Závraty, nevoľnosť a strata rovnováhy, zvýšený výskyt chronických ochorení.
Dátum a čas: 23. apríla 2024. Začiatok o 7:57
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 5
Vplyv na človeka: Znížená výkonnosť, zvýšená únava a slabosť, znížená imunita.
Dátum a čas: 24. apríla 2024. Začiatok o 13:14
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 1
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, podráždenosť a znížená efektivita práce.
Dátum a čas: 25. apríla 2024. Začiatok o 19:31
Geomagnetický index: 4
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 3
Účinky na človeka: Ospalosť, poruchy trávenia a chuti do jedla, zhoršenie fyzickej odolnosti.
Dátum a čas: 26. apríla 2024. Začiatok o 10:46
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 8
Účinky na človeka: Zvýšená úzkosť, závraty a zvýšená citlivosť na zmeny atmosférického tlaku.
Dátum a čas: 27. apríla 2024. Začiatok o 16:02
Geomagnetický index: 3
Typ búrky: Stredná geomagnetická búrka
Trvanie: 7
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a podráždenosť, znížená duševná stabilita.
Dátum a čas: 28. apríla 2024. Začiatok o 22:19
Geomagnetický index: 9
Typ búrky: Udalosť slnečnej búrky
Trvanie: 4
Vplyv na človeka: Strata rovnováhy a koordinácie, ťažkosti so sústredením a rozhodovaním, zvýšená únava.
Dátum a čas: 29. apríla 2024. Začiatok o 7:34
Geomagnetický index: 2
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 6
Vplyv na človeka: Zhoršenie nálady, zníženie sebaúcty a sebadôvery
Dátum a čas: 30. apríla 2024. Začiatok o 12:51
Geomagnetický index: 1
Typ búrky: Slabá geomagnetická búrka
Trvanie: 2
Účinky na človeka: Bolesť hlavy, slabosť a zhoršená rovnováha a koordinácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *