Magnetické bouře listopad 2024 – dopad na lidi

Magnetické bouře jsou přírodním jevem, který může mít významný dopad na naši planetu. Tyto bouře jsou způsobeny sluneční aktivitou a mohou způsobit narušení naší technologie, energetických sítí a dokonce i našeho zdraví. V listopadu 2024 očekáváme obzvláště silnou magnetickou bouři, která by mohla mít dalekosáhlé následky. Na této stránce prozkoumáme, co jsou magnetické bouře, jak jsou způsobeny a jaké účinky mohou mít na naši planetu a na člověka. zdraví. Budeme také diskutovat o konkrétní magnetické bouři očekávané v listopadu 2024 a o tom, co můžeme udělat, abychom se na ni připravili. Magnetické bouře listopad 2024 – zjistit datum a čas příští magnetické bouře.

Obecná informace

Magnetické bouře jsou způsobeny sluneční aktivitou, konkrétně výrony koronální hmoty (CME) a ​​slunečními erupcemi. Tyto události uvolňují do vesmíru velké množství nabitých částic, které mohou interagovat s magnetickým polem Země. Když se tyto částice srazí se zemskou atmosférou, vytvoří polární záře a mohou také narušit naši technologii a energetické sítě. Síla magnetické bouře se měří jejím Kp indexem, který se pohybuje od 0 do 9. Uvažuje se Kp index 5 nebo vyšší. geomagnetická bouře, která může způsobit narušení energetických sítí a satelitní komunikace. Nejsilnější zaznamenaná magnetická bouře se odehrála v roce 1859, známá jako Carringtonská událost, která měla Kp index 9. Magnetické bouře listopad 2024 – zjistit, jaký vliv bude mít na tělo další magnetická bouře.

Co je to Solar Storms?

Sluneční bouře jsou způsobeny sluneční aktivitou, konkrétně CME a slunečními erupcemi. Tyto události uvolňují do vesmíru velké množství nabitých částic, které mohou interagovat s magnetickým polem Země. Sluneční bouře mohou způsobit narušení našich technologií a energetických sítí a také vytvářet polární záře. Frekvence slunečních bouří se řídí 11letým cyklem, známým jako sluneční cyklus. Během vrcholu slunečního cyklu dochází k většímu počtu slunečních erupcí a CME, což může vést k častějším a silnějším magnetickým bouřím na Zemi. Magnetické bouře listopad 2024 – zjistit dobu trvání magnetické bouře a její typ.

Co jsou geomagnetické bouře?

Geomagnetické bouře jsou typem magnetické bouře, ke které dochází, když nabité částice ze Slunce interagují s magnetickým polem Země. Tyto bouře mohou způsobit narušení energetických sítí, satelitní komunikace a další technologie. Mohou také vytvářet krásné polární záře v polárních oblastech. Závažnost geomagnetické bouře se měří jejím Kp indexem, který se pohybuje od 0 do 9. Kp index 5 nebo vyšší je považován za geomagnetickou bouři, která může způsobit významné poruchy naše technologie a energetické sítě. Nejsilnější zaznamenaná geomagnetická bouře se odehrála v roce 1859, známá jako Carringtonská událost, která měla Kp index 9.

Vliv slunce na lidi

Slunce má na lidi mnoho pozitivních účinků, například nám dodává vitamín D a pomáhá regulovat cykly spánku a bdění. Přílišné vystavení slunečnímu ultrafialovému záření však může být také škodlivé pro naše zdraví, což vede k rakovině kůže a dalším onemocněním. Během magnetické bouře dochází ke zvýšení ionizujícího záření, které může mít negativní dopad na lidské zdraví. Toto záření může zvýšit riziko rakoviny, poškodit DNA a ovlivnit náš imunitní systém. Během magnetické bouře je důležité přijmout preventivní opatření, jako je pobyt uvnitř budovy a vyhýbání se zbytečnému vystavení radiaci.

Jak magnetické bouře listopad 2024 ovlivňují lidské zdraví

Předpokládá se, že magnetická bouře očekávaná v listopadu 2024 bude obzvláště silná, s indexem Kp 8 nebo 9. To by mohlo mít významný dopad na lidské zdraví, protože zvýšené ionizující záření může zvýšit riziko rakoviny, poškodit DNA a ovlivnit naše zdraví. Je důležité, aby jednotlivci a vlády během této magnetické bouře přijali preventivní opatření, jako je pobyt uvnitř budov a vyhýbání se zbytečnému vystavení radiaci. Je také důležité mít záložní plány pro napájecí a komunikační systémy, protože ty mohou být během magnetické bouře narušeny.

Magnetické bouře listopad 2024 – tabulka

Datum a čas: 1. listopadu 2024. Začátek ve 22:59
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Zvýšená únava a snížení energie.
Datum a čas: 2. listopadu 2024. Začátek v 8:14
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Poruchy koncentrace a paměti.
Datum a čas: 3. listopadu 2024. Začátek ve 13:30
Geomagnetický index: 8
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 9
Dopad na člověka: Ozáření ionizujícím zářením.
Datum a čas: 4. listopadu 2024. Začátek v 19:47
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Zhoršení celkové pohody.
Datum a čas: 5. listopadu 2024. Začátek v 11:02
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 7
Vliv na člověka: Zhoršení paměti a koncentrace, potíže s rozhodováním.
Datum a čas: 6. listopadu 2024. Začátek v 16:18
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Bolest hlavy a slabost, špatné trávení a chuť k jídlu.
Datum a čas: 7. listopadu 2024. Začátek ve 22:35
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Dopad na člověka: Zvýšená úzkost a záchvaty paniky, snížená imunita.
Datum a čas: 8. listopadu 2024. Začátek v 7:50
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu, potíže s řečí a myšlením.
Datum a čas: 9. listopadu 2024. Začátek ve 13:06
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Závratě a nevolnost, zhoršená rovnováha a koordinace.
Datum a čas: 10. listopadu 2024. Začátek v 19:23
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Dopad na člověka: Zvýšená podrážděnost a agresivita, snížené sebevědomí a sebevědomí.
Datum a čas: 11. listopadu 2024. Začátek v 10:38
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Nespavost a nepříjemné sny, přecitlivělost na elektromagnetické záření.
Datum a čas: 12. listopadu 2024. Začátek v 15:54
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a závratě, přecitlivělost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 13. listopadu 2024. Začátek ve 22:10
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Zvýšená chronická onemocnění, snížená výkonnost.
Datum a čas: 14. listopadu 2024. Začátek v 7:25
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zvýšená únava a slabost, snížená imunita.
Datum a čas: 15. listopadu 2024. Začátek ve 12:41
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Ospalost, špatné trávení a chuť k jídlu, zhoršení fyzické odolnosti.
Datum a čas: 16. listopadu 2024. Začátek v 18:58
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Zvýšená úzkost, závratě a zvýšená citlivost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 17. listopadu 2024. Začátek v 10:13
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a podrážděnost, snížená duševní stabilita.
Datum a čas: 18. listopadu 2024. Začátek v 15:29
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 2
Dopad na člověka: Ztráta rovnováhy a koordinace, potíže se soustředěním a rozhodováním, zvýšená únava.
Datum a čas: 19. listopadu 2024. Začátek ve 21:46
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Dopad na člověka: Zhoršení nálady, snížení sebevědomí a sebevědomí
Datum a čas: 20. listopadu 2024. Začátek v 8:01
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 8
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a emoční nerovnováha.
Datum a čas: 21. listopadu 2024. Začátek ve 13:17
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 3
Vliv na člověka: Závratě a pocit nestability.
Datum a čas: 22. listopadu 2024. Začátek v 19:34
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Apatie a deprese.
Datum a čas: 23. listopadu 2024. Začátek v 10:49
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Vliv na osobu: Zhoršení zraku a sluchu.
Datum a čas: 24. listopadu 2024. Začátek v 16:05
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Poruchy trávení, včetně nevolnosti a zvracení.
Datum a čas: 25. listopadu 2024. Začátek ve 22:21
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Kardiovaskulární příznaky, jako je zvýšená srdeční frekvence a změny krevního tlaku.
Datum a čas: 26. listopadu 2024. Začátek v 7:36
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Porušení elektromagnetické citlivosti.
Datum a čas: 27. listopadu 2024. Začátek ve 12:52
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Zvýšená citlivost na změny počasí.
Datum a čas: 28. listopadu 2024. Začátek v 19:09
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Zhoršená imunitní funkce.
Datum a čas: 29. listopadu 2024. Začátek v 10:24
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Zvýšená bolest u lidí s chronickými onemocněními.
Datum a čas: 30. listopadu 2024. Začátek v 15:40
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Snížená účinnost a produktivita.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *