Magnetické bouře červen 2024 – dopad na lidi

Předpokládá se, že magnetické bouře v červnu 2024 budou mít významný dopad na Zemi. Tyto bouře jsou způsobeny sluneční aktivitou a mohou mít za následek narušení našich technologií a komunikačních systémů. Je důležité porozumět povaze těchto bouří a jejich potenciálním účinkům na lidské zdraví. Na této stránce poskytneme obecné informace o magnetických bouřích a jejich příčinách. Probereme také konkrétní dopady, které mohou mít magnetické bouře v červnu 2024 na lidské zdraví. Magnetické bouře červen 2024 – zjistit datum a čas příští magnetické bouře.

Obecná informace

Magnetické bouře jsou způsobeny poruchami magnetického pole Země. Tyto poruchy jsou typicky způsobeny sluneční aktivitou, jako jsou výrony koronální hmoty (CME) nebo sluneční erupce. Když k těmto událostem dojde, uvolní velké množství energie a nabitých částic do vesmíru. Když tyto nabité částice dosáhnou Země, interagují s magnetickým polem naší planety a atmosférou a způsobují geomagnetické bouře. Tyto bouře mohou mít za následek různé efekty, včetně polárních září, výpadků rádia a narušení satelitní komunikace. Magnetické bouře červen 2024 – zjistit, jaký vliv bude mít na tělo další magnetická bouře.

Co je to Solar Storms?

Sluneční bouře jsou události, ke kterým dochází na povrchu Slunce. Jsou způsobeny magnetickou aktivitou a mohou mít za následek uvolnění velkého množství energie a nabitých částic do vesmíru. Existuje několik typů slunečních bouří, včetně slunečních erupcí a výronů koronální hmoty (CME). Sluneční bouře mohou mít významný dopad na magnetické pole Země a atmosféru, což vede ke geomagnetickým bouřím. Tyto bouře mohou způsobit narušení našich technologií a komunikačních systémů a také potenciálně ovlivnit lidské zdraví. Magnetické bouře červen 2024 – zjistit dobu trvání magnetické bouře a její typ.

Co jsou geomagnetické bouře?

Geomagnetické bouře jsou poruchy magnetického pole Země. Jsou způsobeny interakcemi mezi magnetickým polem Země a nabitými částicemi ze Slunce. Tyto nabité částice se typicky uvolňují během slunečních bouří, jako jsou výrony koronální hmoty (CME) nebo sluneční erupce. Geomagnetické bouře mohou mít na Zemi různé účinky, včetně polárních září, rádiových výpadků a narušení satelitní komunikace. Mohou také potenciálně ovlivnit lidské zdraví, zejména u jedinců s určitými zdravotními problémy.

Vliv Slunce na lidi

Slunce má významný vliv na lidské zdraví. Vystavení slunečnímu záření je nezbytné pro tvorbu vitamínu D, který je nezbytný pro zdraví kostí. Nadměrné vystavování se slunečnímu záření však může být také škodlivé a zvyšuje riziko rakoviny kůže. Sluneční bouře a geomagnetické bouře mohou také potenciálně ovlivnit lidské zdraví. Například jednotlivci s kardiostimulátorem nebo jinými lékařskými přístroji mohou zaznamenat poruchy způsobené elektromagnetickým rušením. Některé studie navíc naznačovaly možnou souvislost mezi geomagnetickými bouřemi a zvýšeným rizikem infarktu a mrtvice.

Jak magnetické bouře červen 2024 ovlivňují lidské zdraví

Předpokládá se, že magnetické bouře v červnu 2024 budou mít významný dopad na lidské zdraví. Jednotlivci s kardiostimulátory nebo jinými lékařskými zařízeními mohou být zvláště ohroženi, protože tato zařízení mohou být ovlivněna elektromagnetickým rušením. Kromě toho existují určité důkazy, které naznačují, že geomagnetické bouře mohou zvýšit riziko srdečního infarktu a mrtvice. Je důležité, aby jednotlivci s těmito stavy přijali vhodná opatření během období vysoké geomagnetické aktivity.

Červen 2024 magnetické bouře – tabulka

Datum a čas: 1. června 2024. Začátek ve 20:36
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a nervozita, snížená koncentrace.
Datum a čas: 2. června 2024. Začátek v 11:51
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Závratě a nevolnost, ztráta chuti k jídlu.
Datum a čas: 3. června 2024. Začátek v 17:07
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Zhoršení nálady a deprese, únava a slabost.
Datum a čas: 4. června 2024. Začátek ve 23:24
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a migréna, přecitlivělost na zvuk a světlo.
Datum a čas: 5. června 2024. Začátek v 8:39
Geomagnetický index: 0
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zvýšená agresivita a podrážděnost, emoční nestabilita.
Datum a čas: 6. června 2024. Začátek ve 13:55
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Srdeční problémy a arytmie, vysoký krevní tlak.
Datum a čas: 7. června 2024. Začátek ve 20:12
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Závratě a ztráta rovnováhy, potíže s koordinací pohybů.
Datum a čas: 8. června 2024. Začátek v 11:27
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Nespavost a narušené sny, přecitlivělost na změny počasí.
Datum a čas: 9. června 2024. Začátek v 16:43
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Vliv na člověka: Zhoršení paměti a koncentrace, potíže s rozhodováním.
Datum a čas: 10. června 2024. Začátek ve 22:59
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Bolest hlavy a slabost, špatné trávení a chuť k jídlu.
Datum a čas: 11. června 2024. Začátek v 8:14
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Dopad na člověka: Zvýšená úzkost a záchvaty paniky, snížená imunita.
Datum a čas: 12. června 2024. Začátek ve 13:30
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 3
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu, potíže s řečí a myšlením.
Datum a čas: 13. června 2024. Začátek v 19:47
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Závratě a nevolnost, zhoršená rovnováha a koordinace.
Datum a čas: 14. června 2024. Začátek v 11:02
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zvýšená podrážděnost a agresivita, snížené sebevědomí a sebevědomí.
Datum a čas: 15. června 2024. Začátek v 16:18
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Nespavost a nepříjemné sny, přecitlivělost na elektromagnetické záření.
Datum a čas: 16. června 2024. Začátek ve 22:35
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a závratě, přecitlivělost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 17. června 2024. Začátek v 7:50
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Dopad na člověka: Zvýšená chronická onemocnění, snížená výkonnost.
Datum a čas: 18. června 2024. Začátek ve 13:06
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Dopad na člověka: Zvýšená únava a slabost, snížená imunita.
Datum a čas: 19. června 2024. Začátek v 19:23
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Bolest hlavy a podrážděnost, zhoršená rovnováha a koordinace pohybů.
Datum a čas: 20. června 2024. Začátek v 10:38
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Bolest hlavy a podrážděnost, zhoršená rovnováha a koordinace pohybů.
Datum a čas: 21. června 2024. Začátek v 15:54
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Bolesti hlavy, poruchy spánku a podrážděnost.
Datum a čas: 22. června 2024. Začátek ve 22:10
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Snížená koncentrace, únava a deprese.
Datum a čas: 23. června 2024. Začátek v 7:25
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Zvýšená nervozita, závratě a ztráta chuti k jídlu.
Datum a čas: 24. června 2024. Začátek ve 12:41
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Zhoršení nálady, slabost a nespavost.
Datum a čas: 25. června 2024. Začátek v 18:58
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Migréna, přecitlivělost na zvuky a světlo, emoční nestabilita.
Datum a čas: 26. června 2024. Začátek v 10:13
Geomagnetický index: 8
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Srdeční problémy, vysoký krevní tlak a závratě.
Datum a čas: 27. června 2024. Začátek v 15:29
Geomagnetický index: 0
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Ztráta rovnováhy, potíže s koordinací pohybů a zhoršená paměť.
Datum a čas: 28. června 2024. Začátek ve 21:46
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Dopad na člověka: Zhoršení trávení a chuti k jídlu, zvýšená úzkost a podrážděnost.
Datum a čas: 29. června 2024. Začátek v 8:01
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Záchvaty paniky, snížená imunita a potíže s rozhodováním.
Datum a čas: 30. června 2024. Začátek ve 13:17
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a zhoršená rovnováha a koordinace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *