Magnetické bouře září 2024 – dopad na lidi

Magnetické bouře jsou přirozeným jevem, ke kterému dochází, když slunce uvolňuje velké množství energie ve formě slunečních erupcí a výronů koronální hmoty. Tyto bouře mohou mít významný dopad na naši planetu a způsobit narušení energetických sítí, komunikačních systémů a satelitního provozu. V září 2024 se očekává obzvláště silná magnetická bouře, která vyvolala obavy z jejího možného dopadu na lidské zdraví. a pohodu. Magnetické bouře září 2024 – zjistit datum a čas příští magnetické bouře.

Obecná informace

Sluneční bouře jsou způsobeny uvolňováním energie ze sluneční atmosféry, což může mít za následek vymrštění nabitých částic do vesmíru. Když tyto částice dosáhnou Země, interagují s magnetickým polem naší planety a způsobí geomagnetické bouře. Intenzita geomagnetických bouří se může pohybovat od malých poruch až po vážné události, které mohou způsobit rozsáhlé narušení technologie a infrastruktury. Magnetické bouře září 2024 – zjistit, jaký vliv bude mít na tělo další magnetická bouře.

Co je to Solar Storms?

Sluneční bouře jsou výbuchy energie, které se uvolňují ze sluneční atmosféry. Tyto bouře mohou zahrnovat sluneční erupce, což jsou intenzivní výbuchy záření, a výrony koronální hmoty, což jsou masivní mračna nabitých částic. Když tyto částice dosáhnou Země, mohou způsobit geomagnetické bouře, které mohou narušit energetické sítě, komunikační systémy a satelity. operace. Magnetické bouře září 2024 – zjistit dobu trvání magnetické bouře a její typ.

Co jsou geomagnetické bouře?

Geomagnetické bouře nastávají, když nabité částice ze Slunce interagují s magnetickým polem Země. Tyto bouře mohou způsobit kolísání magnetického pole, což může vést k narušení technologie a infrastruktury. Závažnost geomagnetické bouře závisí na faktorech, jako je síla přicházejících částic, orientace magnetického pole Země a umístění bouře vzhledem k Zemi.

Vliv slunce na lidi

Slunce hraje v našich životech důležitou roli, poskytuje teplo a světlo, které udržuje vše živé. Vystavení slunečnímu záření však může mít také negativní účinky na lidské zdraví. Dlouhodobé vystavení slunečním ultrafialovým (UV) paprskům může zvýšit riziko rakoviny kůže, zatímco vystavení slunečním erupcím a výronům koronální hmoty může způsobit nemoc z ozáření a další zdraví. problémy.

Jak magnetické bouře září 2024 ovlivňují lidské zdraví

Nadcházející magnetická bouře v září 2024 vyvolala obavy z jejího možného dopadu na lidské zdraví. I když přesné účinky ještě nejsou známy, je možné, že dlouhodobé vystavení radiaci bouře by mohlo způsobit zdravotní problémy, jako je nemoc z ozáření nebo zvýšené riziko rakoviny. Je důležité, aby jednotlivci během této doby přijali preventivní opatření, jako je omezení venkovních aktivit. a nosit ochranný oděv a opalovací krém.

Magnetické bouře září 2024 – tabulka

Datum a čas: 1. září 2024. Začátek v 16:01
Geomagnetický index: 8
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Zhoršení spánku a nespavost.
Datum a čas: 2. září 2024. Začátek ve 22:18
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Zvýšená únava a snížení energie.
Datum a čas: 3. září 2024. Začátek v 7:33
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Poruchy koncentrace a paměti.
Datum a čas: 4. září 2024. Začátek ve 12:49
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Dopad na člověka: Ozáření ionizujícím zářením.
Datum a čas: 5. září 2024. Začátek v 19:06
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Dopad na člověka: Zhoršení celkové pohody.
Datum a čas: 6. září 2024. Začátek v 10:21
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Vliv na člověka: Zhoršení paměti a koncentrace, potíže s rozhodováním.
Datum a čas: 7. září 2024. Začátek v 15:37
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Bolest hlavy a slabost, špatné trávení a chuť k jídlu.
Datum a čas: 8. září 2024. Začátek ve 21:54
Geomagnetický index: 0
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Dopad na člověka: Zvýšená úzkost a záchvaty paniky, snížená imunita.
Datum a čas: 9. září 2024. Začátek v 8:09
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 8
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu, potíže s řečí a myšlením.
Datum a čas: 10. září 2024. Začátek ve 13:25
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Závratě a nevolnost, zhoršená rovnováha a koordinace.
Datum a čas: 11. září 2024. Začátek v 19:42
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zvýšená podrážděnost a agresivita, snížené sebevědomí a sebevědomí.
Datum a čas: 12. září 2024. Začátek v 16:25
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Vliv na člověka: Nespavost a nepříjemné sny, zvýšená citlivost na elektromagnetické záření.
Datum a čas: 13. září 2024. Začátek ve 22:42
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a závratě, přecitlivělost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 14. září 2024. Začátek v 7:57
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Dopad na člověka: Zvýšená chronická onemocnění, snížená výkonnost.
Datum a čas: 15. září 2024. Začátek ve 13:14
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Dopad na člověka: Zvýšená únava a slabost, snížená imunita.
Datum a čas: 16. září 2024. Začátek v 19:31
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Ospalost, špatné trávení a chuť k jídlu, zhoršení fyzické odolnosti.
Datum a čas: 17. září 2024. Začátek v 10:46
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Zvýšená úzkost, závratě a zvýšená citlivost na změny atmosférického tlaku.
Datum a čas: 18. září 2024. Začátek v 16:02
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Bolest hlavy, slabost a podrážděnost, snížená duševní stabilita.
Datum a čas: 19. září 2024. Začátek ve 22:19
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 3
Dopad na člověka: Ztráta rovnováhy a koordinace, potíže se soustředěním a rozhodováním, zvýšená únava.
Datum a čas: 20. září 2024. Začátek v 7:34
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zhoršení nálady, snížení sebevědomí a sebevědomí
Datum a čas: 21. září 2024. Začátek ve 12:51
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 5
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a emoční nerovnováha.
Datum a čas: 22. září 2024. Začátek v 19:08
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Vliv na člověka: Závratě a pocit nestability.
Datum a čas: 23. září 2024. Začátek v 9:23
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 4
Dopad na člověka: Apatie a deprese.
Datum a čas: 24. září 2024. Začátek ve 14:40
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu.
Datum a čas: 25. září 2024. Začátek ve 20:56
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Poruchy trávení, včetně nevolnosti a zvracení.
Datum a čas: 26. září 2024. Začátek v 11:12
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Kardiovaskulární příznaky, jako je zvýšená srdeční frekvence a změny krevního tlaku.
Datum a čas: 27. září 2024. Začátek v 16:29
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Porušení elektromagnetické citlivosti.
Datum a čas: 28. září 2024. Začátek ve 22:45
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Zvýšená citlivost na změny počasí.
Datum a čas: 29. září 2024. Začátek v 8:00
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Zhoršená imunitní funkce.
Datum a čas: 30. září 2024. Začátek ve 13:17
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Zvýšená bolest u lidí s chronickými onemocněními.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *