Magnetické bouře leden 2024 – dopad na lidi

Magnetické bouře jsou přirozený jev, ke kterému dochází, když slunce uvolňuje obrovské množství energie ve formě slunečních erupcí a výronů koronální hmoty (CME). Tyto události mohou způsobit narušení magnetického pole Země, což vede ke geomagnetickým bouřím, které mohou ovlivnit naši technologii. , elektrické sítě a dokonce i lidské zdraví. V lednu 2024 vědci předpovídají, že zažijeme obzvláště intenzivní období magnetické aktivity s potenciálně vážnými následky. Na této stránce prozkoumáme, co jsou magnetické bouře, jak nás ovlivňují a co můžeme udělat, abychom se na ně připravili. Magnetické bouře leden 2024 – zjistit datum a čas příští magnetické bouře.

Obecná informace

Slunce je masivní koule plazmatu, která generuje energii prostřednictvím jaderné fúze. Jako součást tohoto procesu také produkuje konstantní proud nabitých částic nazývaných sluneční vítr, který proudí směrem ven ze Slunce a interaguje s magnetickým polem Země. Když slunce zažije náhlý výbuch energie, jako je sluneční erupce nebo CME , může vyslat rázovou vlnu nabitých částic směrem k Zemi. Pokud se tyto částice srazí s magnetickým polem naší planety, mohou způsobit poruchy, které se projevují jako geomagnetické bouře. Magnetické bouře leden 2024 – zjistit, jaký vliv bude mít na tělo další magnetická bouře.

Co je to Solar Storms?

Sluneční bouře jsou erupce na povrchu Slunce, které uvolňují velké množství energie ve formě elektromagnetického záření a nabitých částic. Mohou mít různé velikosti od malých erupcí až po masivní CME, které mohou uvolnit miliardy tun materiálu do vesmíru. Tyto bouře mohou mít na Zemi širokou škálu dopadů, včetně přerušení satelitní komunikace, výpadků elektřiny a vystavení astronautů nebezpečným úrovním záření. Magnetické bouře leden 2024 – zjistit dobu trvání magnetické bouře a její typ.

Co jsou geomagnetické bouře?

Geomagnetické bouře nastávají, když nabité částice ze slunečních bouří interagují s magnetickým polem Země. Tato interakce může způsobit kolísání magnetického pole, vytvářet proudy v atmosféře a ionosféře. Tyto proudy mohou indukovat elektrické proudy v elektrických vedeních a narušit komunikační systémy. Mohou také způsobit krásné polární záře na obloze, ale mohou mít i negativní účinky na lidské zdraví.

Vliv slunce na lidi

Zatímco většina lidí není přímo ovlivněna magnetickými bouřemi, někteří jedinci mohou být vůči jejich účinkům zranitelnější. Astronauti ve vesmíru jsou například vystaveni vyšším úrovním radiace během slunečních bouří, což u nich může zvýšit riziko vzniku rakoviny a dalších zdravotních problémů. Lidé s určitými zdravotními problémy, jako jsou srdeční choroby, mohou být také vystaveni vyššímu riziku během období intenzivní magnetická aktivita. Výzkum ukázal, že může existovat souvislost mezi geomagnetickými bouřemi a zvýšeným rizikem srdečních infarktů, i když přesný mechanismus je stále nejasný.

Jak magnetické bouře leden 2024 ovlivňují lidské zdraví

Předpovězené magnetické bouře v lednu 2024 by mohly mít významný dopad na lidské zdraví. Studie ukázaly, že geomagnetické bouře mohou narušit přirozené rytmy těla, což vede k poruchám spánku, bolestem hlavy a dokonce změnám nálady. Existují také důkazy, které naznačují, že magnetické bouře mohou zvýšit riziko infarktu a mrtvice, zejména u lidí, kteří již trpí v ohrožení. I když je zapotřebí více výzkumu, abychom plně porozuměli účinkům magnetických bouří na lidské zdraví, je jasné, že musíme podniknout kroky k přípravě na tyto události.

Magnetické bouře leden 2024 – tabulka

Datum a čas: 1. ledna 2024. Začátek v 9:23
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a migréna.
Datum a čas: 2. ledna 2024. Začátek ve 14:51
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Zhoršení spánku a nespavost.
Datum a čas: 3. ledna 2024. Začátek ve 20:12
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Zvýšená únava a snížení energie.
Datum a čas: 4. ledna 2024. Začátek v 11:37
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Poruchy koncentrace a paměti.
Datum a čas: 5. ledna 2024. Začátek v 16:58
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Ozáření ionizujícím zářením.
Datum a čas: 6. ledna 2024. Začátek ve 22:09
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 8
Dopad na člověka: Zhoršení celkové pohody.
Datum a čas: 7. ledna 2024. Začátek v 7:26
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 2
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a emoční nerovnováha.
Datum a čas: 8. ledna 2024. Začátek ve 12:45
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Vliv na člověka: Závratě a pocit nestability.
Datum a čas: 9. ledna 2024. Začátek v 18:06
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 6
Dopad na člověka: Apatie a deprese.
Datum a čas: 10. ledna 2024. Začátek v 10:31
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Vliv na člověka: Zhoršení zraku a sluchu.
Datum a čas: 11. ledna 2024. Začátek v 15:52
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Poruchy trávení, včetně nevolnosti a zvracení.
Datum a čas: 12. ledna 2024. Začátek ve 21:13
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Účinky na člověka: Kardiovaskulární příznaky, jako je zvýšená srdeční frekvence a změny krevního tlaku.
Datum a čas: 13. ledna 2024. Začátek v 8:30
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Porušení elektromagnetické citlivosti.
Datum a čas: 14. ledna 2024. Začátek ve 13:49
Geomagnetický index: 8
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Zvýšená citlivost na změny počasí.
Datum a čas: 15. ledna 2024. Začátek v 19:10
Geomagnetický index: 0
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Zhoršená imunitní funkce.
Datum a čas: 16. ledna 2024. Začátek v 11:35
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 8
Účinky na člověka: Zvýšená bolest u lidí s chronickými onemocněními.
Datum a čas: 17. ledna 2024. Začátek v 16:56
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Snížená účinnost a produktivita.
Datum a čas: 18. ledna 2024. Začátek ve 22:17
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 3
Vliv na člověka: Poruchy rovnováhy a koordinace pohybů.
Datum a čas: 19. ledna 2024. Začátek v 7:34
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Možné účinky na reprodukční systém.
Datum a čas: 20. ledna 2024. Začátek ve 12:53
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 9
Dopad na člověka: Dopad na elektronická zařízení a komunikační systémy.
Datum a čas: 21. ledna 2024. Začátek v 18:14
Geomagnetický index: 6
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 7
Dopad na člověka: Zvýšená bolest kloubů a svalů, poruchy spánku.
Datum a čas: 22. ledna 2024. Začátek v 9:39
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 6
Vliv na člověka: Zvýšená podrážděnost a nervozita, snížená koncentrace.
Datum a čas: 23. ledna 2024. Začátek ve 14:58
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 4
Účinky na člověka: Závratě a nevolnost, ztráta chuti k jídlu.
Datum a čas: 24. ledna 2024. Začátek ve 20:19
Geomagnetický index: 9
Typ bouře: Událost sluneční bouře
Trvání: 3
Účinky na člověka: Zhoršení nálady a deprese, únava a slabost.
Datum a čas: 25. ledna 2024. Začátek v 10:46
Geomagnetický index: 5
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 2
Účinky na člověka: Bolesti hlavy a migréna, přecitlivělost na zvuk a světlo.
Datum a čas: 26. ledna 2024. Začátek v 16:07
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 8
Dopad na člověka: Zvýšená agresivita a podrážděnost, emoční nestabilita.
Datum a čas: 27. ledna 2024. Začátek ve 21:28
Geomagnetický index: 7
Typ bouře: Silná geomagnetická bouře
Trvání: 5
Účinky na člověka: Srdeční problémy a arytmie, vysoký krevní tlak.
Datum a čas: 28. ledna 2024. Začátek v 8:45
Geomagnetický index: 2
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 9
Účinky na člověka: Závratě a ztráta rovnováhy, potíže s koordinací pohybů.
Datum a čas: 29. ledna 2024. Začátek ve 14:04
Geomagnetický index: 3
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 1
Účinky na člověka: Nespavost a narušené sny, přecitlivělost na změny počasí.
Datum a čas: 30. ledna 2024. Začátek v 19:25
Geomagnetický index: 4
Typ bouře: Střední geomagnetická bouře
Trvání: 7
Vliv na člověka: Zhoršení paměti a koncentrace, potíže s rozhodováním.
Datum a čas: 31. ledna 2024. Začátek v 11:50
Geomagnetický index: 1
Typ bouře: Slabá geomagnetická bouře
Trvání: 6
Účinky na člověka: Bolest hlavy a slabost, špatné trávení a chuť k jídlu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *