Magnetiska stormar april 2024 – påverkan på människor

Magnetiska stormar är ett naturfenomen som uppstår när solen sänder ut laddade partiklar mot jorden. I april 2024 förutspås en magnetisk storm inträffa, vilket kan ha betydande effekter på vår planet. Den här sidan ger allmän information om sol- och geomagnetiska stormar, solens inverkan på människor och hur den kommande magnetiska stormen i april 2024 kan påverka människors hälsa. Magnetiska stormar april 2024 – ta reda på datum och tid för nästa magnetiska storm.

Allmän information

Solstormar orsakas av explosioner på solens yta, som släpper ut enorma mängder energi i rymden. Dessa stormar kan orsaka störningar i satellitkommunikation, elnät och navigationssystem. Geomagnetiska stormar uppstår när de laddade partiklarna från solstormar interagerar med jordens magnetfält. Dessa stormar kan orsaka norrsken, eller norrsken, och även störa kommunikations- och navigationssystem. Magnetiska stormar april 2024 – ta reda på vilken effekt nästa magnetiska storm kommer att ha på kroppen.

Vad är solstormar?

Solstormar är störningar på solens yta som släpper ut enorma mängder energi i rymden. Dessa stormar orsakas av explosioner som kallas coronal mass ejections (CME) och solutbrott. CME är massiva moln av plasma och magnetiska fält som skjuts ut från solens korona. De kan resa med hastigheter på upp till 3 miljoner miles per timme och det tar mellan en och fem dagar att nå jorden. Magnetiska stormar april 2024 – ta reda på varaktigheten av den magnetiska stormen och dess typ.

Vad är geomagnetiska stormar?

Geomagnetiska stormar orsakas av interaktionen mellan de laddade partiklarna från solstormar och jordens magnetfält. När dessa partiklar kolliderar med magnetosfären skapar de elektriska strömmar som kan orsaka störningar i kommunikations- och navigeringssystem. Geomagnetiska stormar kan också orsaka norrsken, eller norrsken, som är vackra uppvisningar av ljus på himlen. Dessa stormar mäts med hjälp av K-index, som sträcker sig från 0 till 9, med högre siffror som indikerar mer allvarliga stormar.

Solens effekt på människor

Solen har en betydande inverkan på människor, både positiva och negativa. Exponering för solljus är avgörande för produktionen av vitamin D, vilket är viktigt för benhälsa och immunförsvaret. Men exponering för för mycket solljus kan också leda till hudcancer och andra hälsoproblem. Dessutom kan solstormar orsaka störningar i kommunikations- och navigationssystem, vilket kan vara farligt i vissa situationer.

Hur påverkar magnetiska stormar april 2024 människors hälsa

Den kommande magnetstormen i april 2024 kan ha betydande effekter på människors hälsa. De laddade partiklarna från stormen kan tränga in i atmosfären och orsaka störningar i kommunikations- och navigationssystem, vilket kan vara farligt i vissa situationer. Dessutom kan den elektromagnetiska strålningen från stormen ha negativa effekter på människokroppen, inklusive huvudvärk, trötthet och andra hälsoproblem. Det är viktigt för individer och organisationer att förbereda sig för de potentiella effekterna av denna magnetiska storm.

April 2024 magnetiska stormar – bord

Datum och tid: 1 april 2024. Börjar 20:06
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på människor: Ökad ångest och panikattacker, minskad immunitet.
Datum och tid: 2 april 2024. Börjar 10:21
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande.
Datum och tid: 3 april 2024. Start 15:37
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Yrsel och illamående, försämrad balans och koordination.
Datum och tid: 4 april 2024. Start 21:54
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Ökad irritabilitet och aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende.
Datum och tid: 5 april 2024. Börjar 8:09
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Inflytande på en person: Sömnlöshet och obehagliga drömmar, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 6 april 2024. Start 14:25
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Huvudvärk och yrsel, överkänslighet mot förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 7 april 2024. Start 20:42
Geomagnetiskt index: 7
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på en person: Ökade kroniska sjukdomar, nedsatt prestationsförmåga.
Datum och tid: 8 april 2024. Start 11:57
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på människor: Ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 9 april 2024. Start 17:14
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Huvudvärk och irritabilitet, försämrad balans och koordination av rörelser.
Datum och tid: 10 april 2024. Start 23:30
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Huvudvärk, sömnstörningar och irritabilitet.
Datum och tid: 11 april 2024. Börjar 8:45
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Minskad koncentration, trötthet och depression.
Datum och tid: 12 april 2024. Börjar 14:01
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Ökad nervositet, yrsel och aptitlöshet.
Datum och tid: 13 april 2024. Start 20:18
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Försämring av humör, svaghet och sömnlöshet.
Datum och tid: 14 april 2024. Start 11:33
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Påverkan på en person: Migrän, ökad känslighet för ljud och ljus, emotionell instabilitet.
Datum och tid: 15 april 2024. Start 16:49
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Hjärtproblem, högt blodtryck och yrsel.
Datum och tid: 16 april 2024. Börjar 23:06
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Balansförlust, svårigheter att koordinera rörelser och nedsatt minne.
Datum och tid: 17 april 2024. Börjar 8:21
Geomagnetiskt index: 0
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på människor: Försämrad matsmältning och aptit, ökad ångest och irritabilitet.
Datum och tid: 18 april 2024. Start 13:38
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på en person: Panikattacker, nedsatt immunitet och svårigheter att fatta beslut.
Datum och tid: 19 april 2024. Start 19:54
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och försämrad balans och koordination.
Datum och tid: 20 april 2024. Börjar 11:09
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Ökad aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende, försämrade drömmar.
Datum och tid: 21 april 2024. Start 16:25
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 22 april 2024. Start 22:42
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Yrsel, illamående och förlust av balans, ökade kroniska sjukdomar.
Datum och tid: 23 april 2024. Börjar 7:57
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Påverkan på människor: Minskad effektivitet, ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 24 april 2024. Start 13:14
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Huvudvärk, irritabilitet och minskad arbetseffektivitet.
Datum och tid: 25 april 2024. Start 19:31
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Dåsighet, matsmältningsbesvär och aptit, försämrad fysisk uthållighet.
Datum och tid: 26 april 2024. Start 10:46
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Effekter på människor: Ökad ångest, yrsel och ökad känslighet för förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 27 april 2024. Start 16:02
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och irritabilitet, minskad mental stabilitet.
Datum och tid: 28 april 2024. Start 22:19
Geomagnetiskt index: 9
Stormtyp: Solstormhändelse
Varaktighet: 4
Påverkan på en person: Förlust av balans och koordination, svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut, ökad trötthet.
Datum och tid: 29 april 2024. Börjar 7:34
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Försämring av humör, minskad självkänsla och självförtroende
Datum och tid: 30 april 2024. Start 12:51
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och försämrad balans och koordination.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *