Magnetiska stormar oktober 2024 – påverkan på människor

Magnetiska stormar är ett naturfenomen som uppstår när jordens magnetfält störs av solaktivitet. Dessa stormar kan ha en betydande inverkan på vårt dagliga liv, från att störa kommunikationssystemen till att påverka vår hälsa. I oktober 2024 förväntas vi uppleva en serie magnetiska stormar som potentiellt kan vara de mest intensiva på decennier. På den här sidan kommer vi att utforska vad magnetiska stormar är, hur de orsakas och deras effekter på människors hälsa. Vi kommer också att diskutera hur vi kan förbereda oss för dessa stormar och mildra deras påverkan. Magnetiska stormar oktober 2024 – ta reda på datum och tid för nästa magnetiska storm.

Allmän information

Magnetiska stormar orsakas av solaktivitet, speciellt av koronala massutstötningar (CME) och solutbrott. CME är massiva utbrott av gas och magnetfält från solens korona, medan solflammor är utbrott av energi och strålning som frigörs från solens yta. När en CME eller solflamma når jorden interagerar den med planetens magnetfält, vilket får den att fluktuera och skapa en geomagnetisk storm. Styrkan och varaktigheten av dessa stormar beror på intensiteten av solaktiviteten och orienteringen av de inblandade magnetfälten. Magnetiska stormar oktober 2024 – ta reda på vilken effekt nästa magnetiska storm kommer att ha på kroppen.

Vad är solstormar?

Solstormar är störningar i solens magnetfält som kan släppa ut enorma mängder energi och partiklar i rymden. De kan ta många former, inklusive CME, solflammor och koronala hål. Dessa stormar kan ha ett brett utbud av effekter på jorden, från att skapa vackra norrsken till att störa kommunikationssystem och elnät. De kan också utgöra en fara för astronauter och satelliter i omloppsbana. Magnetiska stormar oktober 2024 – ta reda på varaktigheten av den magnetiska stormen och dess typ.

Vad är geomagnetiska stormar?

Geomagnetiska stormar är störningar i jordens magnetfält som orsakas av solaktivitet. De kan orsaka en mängd olika effekter på vår planet, inklusive norrsken, radioavbrott och störningar av navigationssystem. Allvarligheten hos en geomagnetisk storm mäts med K-index, som sträcker sig från 0 till 9. Ett K-index på 5 eller högre indikerar en geomagnetisk storm, medan ett K-index på 9 indikerar en extrem storm.

Solens effekt på människor

Även om solen är avgörande för livet på jorden kan den också ha skadliga effekter på vår hälsa. Exponering för ultraviolett (UV) strålning från solen kan orsaka hudcancer, grå starr och andra hälsoproblem. Dessutom kan solaktivitet påverka vårt humör och vårt beteende. Studier har visat att ökad solaktivitet är förknippad med högre nivåer av depression, självmord och andra psykiska hälsoproblem.

Hur påverkar magnetiska stormar oktober 2024 människors hälsa

De magnetiska stormarna som väntas i oktober 2024 kan ha en rad effekter på människors hälsa. Den ökade strålningen från solen kan öka risken för hudcancer och andra hälsoproblem orsakade av UV-strålning. Dessutom kan störningar i kommunikationssystem och elnät ha indirekta effekter på vår hälsa, som att göra det svårare att komma åt medicinsk vård eller orsaka matbrist.

Magnetiska stormar oktober 2024 – bord

Datum och tid: 1 oktober 2024. Start 19:34
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Minskad effektivitet och produktivitet.
Datum och tid: 2 oktober 2024. Börjar 10:50
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Påverkan på en person: Störningar i balans och koordination av rörelser.
Datum och tid: 3 oktober 2024. Start 16:07
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Möjliga effekter på reproduktionssystemet.
Datum och tid: 4 oktober 2024. Start 22:24
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Mänsklig påverkan: Inverkan på elektroniska enheter och kommunikationssystem.
Datum och tid: 5 oktober 2024. Start 7:40
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på människor: Ökad smärta i leder och muskler, sömnstörningar.
Datum och tid: 6 oktober 2024. Start 12:57
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Påverkan på en person: Ökad irritabilitet och nervositet, minskad koncentration.
Datum och tid: 7 oktober 2024. Start 19:14
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Yrsel och illamående, aptitlöshet.
Datum och tid: 8 oktober 2024. Börjar 9:29
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Försämring av humör och depression, trötthet och svaghet.
Datum och tid: 9 oktober 2024. Start 14:45
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Huvudvärk och migrän, överkänslighet mot ljud och ljus.
Datum och tid: 10 oktober 2024. Börjar 21:02
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Ökad aggressivitet och irritabilitet, emotionell instabilitet.
Datum och tid: 11 oktober 2024. Start 11:17
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Hjärtproblem och arytmier, högt blodtryck.
Datum och tid: 12 oktober 2024. Start 16:34
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Yrsel och förlust av balans, svårigheter att koordinera rörelser.
Datum och tid: 13 oktober 2024. Start 22:51
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Sömnlöshet och störda drömmar, överkänslighet för väderomslag.
Datum och tid: 14 oktober 2024. Börjar 8:06
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Huvudvärk och irritabilitet, försämrad balans och koordination av rörelser.
Datum och tid: 15 oktober 2024. Start 13:23
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Effekter på människor: Huvudvärk, sömnstörningar och irritabilitet.
Datum och tid: 16 oktober 2024. Start 19:40
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Minskad koncentration, trötthet och depression.
Datum och tid: 17 oktober 2024. Börjar 10:55
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Ökad nervositet, yrsel och aptitlöshet.
Datum och tid: 18 oktober 2024. Start 16:11
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Försämring av humör, svaghet och sömnlöshet.
Datum och tid: 19 oktober 2024. Börjar 22:28
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Migrän, överkänslighet mot ljud och ljus, emotionell instabilitet.
Datum och tid: 20 oktober 2024. Börjar 7:44
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Hjärtproblem, högt blodtryck och yrsel.
Datum och tid: 21 oktober 2024. Börjar 9:03
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Förlust av balans, svårigheter att koordinera rörelser och nedsatt minne.
Datum och tid: 22 oktober 2024. Start 14:19
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Påverkan på människor: Försämrad matsmältning och aptit, ökad ångest och irritabilitet.
Datum och tid: 23 oktober 2024. Start 20:36
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på en person: Panikattacker, nedsatt immunitet och svårigheter att fatta beslut.
Datum och tid: 24 oktober 2024. Start 11:51
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och försämrad balans och koordination.
Datum och tid: 25 oktober 2024. Start 17:07
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på en person: Ökad aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende, försämrade drömmar.
Datum och tid: 26 oktober 2024. Start 23:24
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 27 oktober 2024. Börjar 8:39
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Yrsel, illamående och förlust av balans, ökade kroniska sjukdomar.
Datum och tid: 28 oktober 2024. Start 13:55
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på människor: Minskad effektivitet, ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 29 oktober 2024. Start 20:12
Geomagnetiskt index: 9
Stormtyp: Solstormhändelse
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Huvudvärk, irritabilitet och minskad arbetseffektivitet.
Datum och tid: 30 oktober 2024. Börjar 11:27
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Huvudvärk och migrän.
Datum och tid: 31 oktober 2024. Start 16:43
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Försämring av sömn och sömnlöshet.
Datum och tid: 1 november 2024. Start 22:59
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Ökad trötthet och minskad energi.
Datum och tid: 2 november 2024. Börjar 8:14
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: koncentrations- och minnesstörningar.
Datum och tid: 3 november 2024. Start 13:30
Geomagnetiskt index: 8
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Påverkan på människor: Bestrålning genom joniserande strålning.
Datum och tid: 4 november 2024. Start 19:47
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på en person: Försämring av allmänt välbefinnande.
Datum och tid: 5 november 2024. Börjar 11:02
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på en person: Försämring av minne och koncentration, svårigheter att fatta beslut.
Datum och tid: 6 november 2024. Start 16:18
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Huvudvärk och svaghet, matsmältningsbesvär och aptit.
Datum och tid: 7 november 2024. Start 22:35
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Påverkan på människor: Ökad ångest och panikattacker, minskad immunitet.
Datum och tid: 8 november 2024. Börjar 7:50
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Påverkan på en person: Försämring av syn och hörsel, svårigheter med tal och tänkande.
Datum och tid: 9 november 2024. Start 13:06
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Yrsel och illamående, försämrad balans och koordination.
Datum och tid: 10 november 2024. Start 19:23
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Påverkan på en person: Ökad irritabilitet och aggressivitet, minskad självkänsla och självförtroende.
Datum och tid: 11 november 2024. Börjar 10:38
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Inflytande på en person: Sömnlöshet och obehagliga drömmar, ökad känslighet för elektromagnetisk strålning.
Datum och tid: 12 november 2024. Start 15:54
Geomagnetiskt index: 9
Stormtyp: Solstormhändelse
Varaktighet: 3
Effekter på människor: Huvudvärk och yrsel, överkänslighet mot förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 13 november 2024. Start 22:10
Geomagnetiskt index: 5
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på en person: Ökade kroniska sjukdomar, nedsatt prestationsförmåga.
Datum och tid: 14 november 2024. Börjar 7:25
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Påverkan på människor: Ökad trötthet och svaghet, minskad immunitet.
Datum och tid: 15 november 2024. Start 12:41
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Effekter på människor: Dåsighet, matsmältningsbesvär och aptit, försämrad fysisk uthållighet.
Datum och tid: 16 november 2024. Start 18:58
Geomagnetiskt index: 7
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Ökad ångest, yrsel och ökad känslighet för förändringar i atmosfärstrycket.
Datum och tid: 17 november 2024. Börjar 10:13
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Huvudvärk, svaghet och irritabilitet, minskad mental stabilitet.
Datum och tid: 18 november 2024. Start 15:29
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Påverkan på en person: Förlust av balans och koordination, svårigheter att koncentrera sig och fatta beslut, ökad trötthet.
Datum och tid: 19 november 2024. Start 21:46
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Påverkan på en person: Försämring av humör, minskad självkänsla och självförtroende
Datum och tid: 20 november 2024. Börjar 8:01
Geomagnetiskt index: 3
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Inflytande på en person: Ökad irritabilitet och känslomässig obalans.
Datum och tid: 21 november 2024. Start 13:17
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 3
Påverkan på personen: Yrsel och känsla av instabilitet.
Datum och tid: 22 november 2024. Start 19:34
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Påverkan på en person: Apati och depression.
Datum och tid: 23 november 2024. Börjar 10:49
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 5
Påverkan på personen: Försämring av syn och hörsel.
Datum och tid: 24 november 2024. Start 16:05
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 7
Effekter på människor: Matsmältningsbesvär, inklusive illamående och kräkningar.
Datum och tid: 25 november 2024. Start 22:21
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 4
Effekter på människor: Kardiovaskulära symtom som ökad hjärtfrekvens och förändringar i blodtrycket.
Datum och tid: 26 november 2024. Börjar 7:36
Geomagnetiskt index: 6
Stormtyp: Kraftig geomagnetisk storm
Varaktighet: 6
Effekter på människor: Brott mot elektromagnetisk känslighet.
Datum och tid: 27 november 2024. Börjar 12:52
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 2
Effekter på människor: Ökad känslighet för väderförändringar.
Datum och tid: 28 november 2024. Start 19:09
Geomagnetiskt index: 2
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 9
Effekter på människor: Nedsatt immunförsvar.
Datum och tid: 29 november 2024. Börjar 10:24
Geomagnetiskt index: 4
Stormtyp: Måttlig geomagnetisk storm
Varaktighet: 1
Effekter på människor: Ökad smärta hos personer med kroniska sjukdomar.
Datum och tid: 30 november 2024. Start 15:40
Geomagnetiskt index: 1
Stormtyp: Svag geomagnetisk storm
Varaktighet: 8
Effekter på människor: Minskad effektivitet och produktivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *