Magnetische stormen september 2024 – de impact op mensen

Magnetische stormen zijn een natuurlijk fenomeen dat optreedt wanneer de zon grote hoeveelheden energie afgeeft in de vorm van zonnevlammen en coronale massa-ejecties. Deze stormen kunnen een aanzienlijke impact hebben op onze planeet en verstoringen veroorzaken van elektriciteitsnetten, communicatiesystemen en satellietoperaties. In september 2024 zal er naar verwachting een bijzonder sterke magnetische storm zijn, die bezorgdheid heeft doen rijzen over de mogelijke impact ervan op de menselijke gezondheid en welzijn. Magnetische stormen september 2024 – ontdek de datum en tijd van de volgende magnetische storm.

Algemene informatie

Zonnestormen worden veroorzaakt door het vrijkomen van energie uit de atmosfeer van de zon, wat kan resulteren in het uitstoten van geladen deeltjes in de ruimte. Wanneer deze deeltjes de aarde bereiken, interageren ze met het magnetische veld van onze planeet, waardoor geomagnetische stormen ontstaan. Geomagnetische stormen kunnen in intensiteit variëren van kleine verstoringen tot ernstige gebeurtenissen die een wijdverbreide verstoring van technologie en infrastructuur kunnen veroorzaken. Magnetische stormen september 2024 – ontdek welk effect de volgende magnetische storm op het lichaam zal hebben.

Wat zijn zonnestormen?

Zonnestormen zijn uitbarstingen van energie die vrijkomen uit de atmosfeer van de zon. Deze stormen kunnen bestaan ​​uit zonnevlammen, dit zijn intense uitbarstingen van straling, en coronale massa-ejecties, dit zijn enorme wolken van geladen deeltjes. Wanneer deze deeltjes de aarde bereiken, kunnen ze geomagnetische stormen veroorzaken, die elektriciteitsnetten, communicatiesystemen en satellietnetwerken kunnen verstoren. activiteiten. Magnetische stormen september 2024 – ontdek de duur van de magnetische storm en het type.

Wat zijn geomagnetische stormen?

Geomagnetische stormen treden op wanneer geladen deeltjes van de zon interageren met het magnetische veld van de aarde. Deze stormen kunnen fluctuaties in het magnetisch veld veroorzaken, wat kan leiden tot verstoringen in technologie en infrastructuur. De ernst van een geomagnetische storm hangt af van factoren zoals de sterkte van de binnenkomende deeltjes, de oriëntatie van het aardmagnetisch veld en de locatie van de storm ten opzichte van de aarde.

Het effect van de zon op mensen

De zon speelt een belangrijke rol in ons leven en zorgt voor warmte en licht die alle levende wezens in stand houden. Blootstelling aan zonnestraling kan echter ook negatieve effecten hebben op de menselijke gezondheid. Langdurige blootstelling aan ultraviolette (UV) stralen van de zon kan het risico op huidkanker verhogen, terwijl blootstelling aan zonnevlammen en coronale massa-ejecties stralingsziekte en andere gezondheidsproblemen kan veroorzaken. problemen.

Hoe beïnvloeden magnetische stormen van september 2024 de menselijke gezondheid

De komende magnetische storm in september 2024 heeft geleid tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Hoewel de exacte effecten nog niet bekend zijn, is het mogelijk dat langdurige blootstelling aan de straling van de storm gezondheidsproblemen kan veroorzaken, zoals stralingsziekte of een verhoogd risico op kanker. Het is belangrijk dat personen gedurende deze tijd voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het beperken van buitenactiviteiten en het dragen van beschermende kleding en zonnebrandcrème.

Magnetische stormen september 2024 – tabel

Datum en tijd: 1 september 2024. Begin om 16:01
Geomagnetische index: 8
Stormtype: Zware geomagnetische storm
Duur: 3
Effecten op de mens: verslechtering van de slaap en slapeloosheid.
Datum en tijd: 2 september 2024. Begin om 22:18
Geomagnetische index: 5
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 7
Effecten op mensen: verhoogde vermoeidheid en verminderde energie.
Datum en tijd: 3 september 2024. Begin om 7:33
Geomagnetische index: 6
Stormtype: Zware geomagnetische storm
Duur: 5
Effecten op de mens: Concentratie- en geheugenstoornissen.
Datum en tijd: 4 september 2024. Begin om 12:49
Geomagnetische index: 5
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 6
Impact op de mens: Bestraling door ioniserende straling.
Datum en tijd: 5 september 2024. Begin om 19:06
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 4
Impact op een persoon: verslechtering van het algemeen welzijn.
Datum en tijd: 6 september 2024. Begin om 10:21
Geomagnetische index: 5
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 2
Invloed op een persoon: verslechtering van geheugen en concentratie, moeite met het nemen van beslissingen.
Datum en tijd: 7 september 2024. Begin om 15:37
Geomagnetische index: 4
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 9
Effecten op mensen: Hoofdpijn en zwakte, indigestie en eetlust.
Datum en tijd: 8 september 2024. Begin om 21:54
Geomagnetische index: 0
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 1
Impact op mensen: verhoogde angst- en paniekaanvallen, verminderde immuniteit.
Datum en tijd: 9 september 2024. Begin om 8:09
Geomagnetische index: 9
Stormtype: zonnestormgebeurtenis
Duur: 8
Invloed op een persoon: verslechtering van zicht en gehoor, moeite met spreken en denken.
Datum en tijd: 10 september 2024. Aanvang 13:25 uur
Geomagnetische index: 7
Stormtype: Zware geomagnetische storm
Duur: 3
Effecten op mensen: duizeligheid en misselijkheid, verminderde balans en coördinatie.
Datum en tijd: 11 september 2024. Begin om 19:42
Geomagnetische index: 2
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 7
Impact op een persoon: verhoogde prikkelbaarheid en agressiviteit, verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Datum en tijd: 12 september 2024. Aanvang 16:25 uur
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 5
Effecten op mensen: Slapeloosheid en onaangename dromen, overgevoeligheid voor elektromagnetische straling.
Datum en tijd: 13 september 2024. Begin om 22:42
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 6
Effecten op mensen: Hoofdpijn en duizeligheid, overgevoeligheid voor veranderingen in atmosferische druk.
Datum en tijd: 14 september 2024. Begin om 7:57
Geomagnetische index: 2
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 4
Impact op de mens: meer chronische ziekten, verminderde prestaties.
Datum en tijd: 15 september 2024. Begin om 13:14
Geomagnetische index: 4
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 2
Impact op de mens: verhoogde vermoeidheid en zwakte, verminderde immuniteit.
Datum en tijd: 16 september 2024. Begin om 19:31
Geomagnetische index: 1
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 9
Effecten op mensen: slaperigheid, indigestie en eetlust, verslechtering van het fysieke uithoudingsvermogen.
Datum en tijd: 17 september 2024. Begin om 10:46
Geomagnetische index: 1
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 1
Effecten op mensen: Verhoogde angst, duizeligheid en verhoogde gevoeligheid voor veranderingen in atmosferische druk.
Datum en tijd: 18 september 2024. Begin om 16:02
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 8
Effecten op mensen: Hoofdpijn, zwakte en prikkelbaarheid, verminderde mentale stabiliteit.
Datum en tijd: 19 september 2024. Begin om 22:19
Geomagnetische index: 7
Stormtype: Zware geomagnetische storm
Duur: 3
Impact op een persoon: verlies van evenwicht en coördinatie, moeite met concentreren en beslissingen nemen, verhoogde vermoeidheid.
Datum en tijd: 20 september 2024. Begin om 7:34
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 7
Impact op een persoon: verslechtering van de stemming, afname van het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen
Datum en tijd: 21 september 2024. Begin om 12:51
Geomagnetische index: 1
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 5
Invloed op een persoon: verhoogde prikkelbaarheid en emotionele onbalans.
Datum en tijd: 22 september 2024. Begin om 19:08
Geomagnetische index: 5
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 6
Invloed op de persoon: Duizeligheid en gevoel van instabiliteit.
Datum en tijd: 23 september 2024. Begin om 9:23
Geomagnetische index: 9
Stormtype: zonnestormgebeurtenis
Duur: 4
Impact op een persoon: Apathie en depressie.
Datum en tijd: 24 september 2024. Aanvang 14.40 uur
Geomagnetische index: 5
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 2
Invloed op de persoon: verslechtering van zicht en gehoor.
Datum en tijd: 25 september 2024. Begin om 20:56
Geomagnetische index: 2
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 9
Effecten op de mens: Spijsverteringsstoornissen, waaronder misselijkheid en braken.
Datum en tijd: 26 september 2024. Begin om 11:12
Geomagnetische index: 3
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 1
Effecten op mensen: Cardiovasculaire symptomen zoals versnelde hartslag en veranderingen in bloeddruk.
Datum en tijd: 27 september 2024. Begin om 16:29
Geomagnetische index: 7
Stormtype: Zware geomagnetische storm
Duur: 8
Effecten op mensen: Schending van elektromagnetische gevoeligheid.
Datum en tijd: 28 september 2024. Aanvang 22.45 uur
Geomagnetische index: 2
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 3
Effecten op mensen: verhoogde gevoeligheid voor weersveranderingen.
Datum en tijd: 29 september 2024. Begin om 8:00 uur
Geomagnetische index: 1
Stormtype: Zwakke geomagnetische storm
Duur: 7
Effecten op de mens: verminderde immuunfunctie.
Datum en tijd: 30 september 2024. Begin om 13:17
Geomagnetische index: 4
Stormtype: Matige geomagnetische storm
Duur: 5
Effecten op mensen: Verhoogde pijn bij mensen met chronische ziekten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *