Burze magnetyczne styczeń 2024 – wpływ na ludzi

Burze magnetyczne to naturalne zjawisko, które występuje, gdy słońce uwalnia ogromne ilości energii w postaci rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy (CME). Zdarzenia te mogą powodować zakłócenia w ziemskim polu magnetycznym, prowadząc do burz geomagnetycznych, które mogą mieć wpływ na naszą technologię, sieci energetyczne, a nawet na zdrowie ludzkie. Naukowcy przewidują, że w styczniu 2024 roku doświadczymy szczególnie intensywnego okresu aktywności magnetycznej, z potencjalnie poważnymi konsekwencjami . Na tej stronie dowiemy się, czym są burze magnetyczne, jak na nas wpływają i co możemy zrobić, aby się na nie przygotować. Burze magnetyczne styczeń 2024 – znaleźć datę i godzinę następnej burzy magnetycznej.

Informacje ogólne

Słońce jest masywną kulą plazmy, która wytwarza energię poprzez syntezę jądrową. W ramach tego procesu wytwarza również stały strumień naładowanych cząstek, zwany wiatrem słonecznym, który wypływa ze Słońca i wchodzi w interakcję z ziemskim polem magnetycznym. Kiedy Słońce doświadcza nagłego wybuchu energii, takiego jak rozbłysk słoneczny lub CME , może wysłać falę uderzeniową naładowanych cząstek w kierunku Ziemi. Jeśli cząstki te zderzą się z polem magnetycznym naszej planety, mogą spowodować zakłócenia objawiające się burzami geomagnetycznymi. Burze magnetyczne styczeń 2024 – dowiedzieć się, jaki wpływ na organizm będzie miała kolejna burza magnetyczna.

Co to są burze słoneczne?

Burze słoneczne to erupcje na powierzchni Słońca, które uwalniają duże ilości energii w postaci promieniowania elektromagnetycznego i naładowanych cząstek. Mogą mieć rozmiary od małych rozbłysków do masywnych CME, które mogą uwolnić miliardy ton materii w przestrzeń kosmiczną. Burze te mogą mieć szeroki zakres skutków dla Ziemi, w tym zakłócać komunikację satelitarną, powodować przerwy w dostawie prądu i narażać astronautów na niebezpieczne poziomy promieniowanie. Burze magnetyczne styczeń 2024 – ustalić czas trwania burzy magnetycznej i jej rodzaj.

Czym są burze geomagnetyczne?

Burze geomagnetyczne występują, gdy naładowane cząstki z burz słonecznych oddziałują z ziemskim polem magnetycznym. Ta interakcja może powodować fluktuacje pola magnetycznego, tworząc prądy w atmosferze i jonosferze. Prądy te mogą indukować prądy elektryczne w liniach energetycznych i zakłócać systemy komunikacyjne. Mogą również powodować piękne zorze polarne na niebie, ale mogą też mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

Wpływ słońca na ludzi

Podczas gdy większość ludzi nie jest bezpośrednio dotknięta burzami magnetycznymi, niektóre osoby mogą być bardziej podatne na ich skutki. Na przykład astronauci w kosmosie są narażeni na wyższe poziomy promieniowania podczas burz słonecznych, co może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka i inne problemy zdrowotne. intensywna aktywność magnetyczna. Badania wykazały, że może istnieć związek między burzami geomagnetycznymi a zwiększonym ryzykiem zawału serca, chociaż dokładny mechanizm jest nadal niejasny.

Jak burze magnetyczne ze stycznia 2024 r. wpływają na zdrowie ludzi

Przewidywane burze magnetyczne w styczniu 2024 r. mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie ludzi. Badania wykazały, że burze geomagnetyczne mogą zakłócać naturalne rytmy organizmu, prowadząc do zaburzeń snu, bólów głowy, a nawet zmian nastroju. Istnieją również dowody sugerujące, że burze magnetyczne mogą zwiększać ryzyko zawałów serca i udarów mózgu, szczególnie u osób już na ryzyko. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć wpływ burz magnetycznych na zdrowie ludzi, jasne jest, że musimy podjąć kroki, aby przygotować się na te zdarzenia.

Burze magnetyczne styczeń 2024 – tabela

Data i godzina: 1 stycznia 2024 r. Początek o 9:23
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na ludzi: Ból głowy i migrena.
Data i godzina: 2 stycznia 2024 r. Początek o 14:51
Indeks geomagnetyczny: 6
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na ludzi: Pogorszenie snu i bezsenność.
Data i godzina: 3 stycznia 2024 r. Początek o 20:12
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na ludzi: Zwiększone zmęczenie i zmniejszona energia.
Data i godzina: 4 stycznia 2024 r. Początek o 11:37
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: Zaburzenia koncentracji i pamięci.
Data i godzina: 5 stycznia 2024 r. Początek o 16:58
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na ludzi: Napromieniowanie promieniowaniem jonizującym.
Data i godzina: 6 stycznia 2024 r. Początek o 22:09
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Wpływ na osobę: Pogorszenie ogólnego samopoczucia.
Data i godzina: 7 stycznia 2024 r. Zacznij o 7:26
Indeks geomagnetyczny: 7
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 2
Wpływ na osobę: Zwiększona drażliwość i brak równowagi emocjonalnej.
Data i godzina: 8 stycznia 2024 r. Początek o 12:45
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na osobę: Zawroty głowy i uczucie niestabilności.
Data i godzina: 9 stycznia 2024 r. Początek o 18:06
Indeks geomagnetyczny: 6
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na osobę: Apatia i depresja.
Data i godzina: 10 stycznia 2024 r. Początek o 10:31
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na osobę: Pogorszenie wzroku i słuchu.
Data i godzina: 11 stycznia 2024 r. Początek o 15:52
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 2
Wpływ na ludzi: Zaburzenia trawienia, w tym nudności i wymioty.
Data i godzina: 12 stycznia 2024 r. Początek o 21:13
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na ludzi: Objawy sercowo-naczyniowe, takie jak przyspieszenie akcji serca i zmiany ciśnienia krwi.
Data i godzina: 13 stycznia 2024 r. Zacznij o 8:30
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na ludzi: Naruszenie wrażliwości elektromagnetycznej.
Data i godzina: 14 stycznia 2024 r. Początek o 13:49
Indeks geomagnetyczny: 8
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: Zwiększona wrażliwość na zmiany pogodowe.
Data i godzina: 15 stycznia 2024 r. Początek o 19:10
Indeks geomagnetyczny: 0
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na ludzi: upośledzenie funkcji odpornościowych.
Data i godzina: 16 stycznia 2024 r. Początek o 11:35
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Wpływ na ludzi: Zwiększony ból u osób z chorobami przewlekłymi.
Data i godzina: 17 stycznia 2024 r. Początek o 16:56
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na ludzi: Zmniejszona wydajność i produktywność.
Data i godzina: 18 stycznia 2024 r. Początek o 22:17
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 3
Wpływ na osobę: Zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.
Data i godzina: 19 stycznia 2024 r. Zacznij o 7:34
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: Możliwe skutki dla układu rozrodczego.
Data i godzina: 20 stycznia 2024 r. Początek o 12:53
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na człowieka: Wpływ na urządzenia elektroniczne i systemy komunikacyjne.
Data i godzina: 21 stycznia 2024 r. Początek o 18:14
Indeks geomagnetyczny: 6
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na człowieka: Zwiększony ból stawów i mięśni, zaburzenia snu.
Data i godzina: 22 stycznia 2024 r. Zacznij o 9:39
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na osobę: Zwiększona drażliwość i nerwowość, zmniejszona koncentracja.
Data i godzina: 23 stycznia 2024 r. Początek o 14:58
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 4
Wpływ na ludzi: Zawroty głowy i nudności, utrata apetytu.
Data i godzina: 24 stycznia 2024 r. Początek o 20:19
Indeks geomagnetyczny: 9
Typ burzy: burza słoneczna
Czas trwania: 3
Wpływ na ludzi: Pogorszenie nastroju i depresja, zmęczenie i osłabienie.
Data i godzina: 25 stycznia 2024 r. Początek o 10:46
Indeks geomagnetyczny: 5
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 2
Wpływ na ludzi: Ból głowy i migrena, nadwrażliwość na dźwięk i światło.
Data i godzina: 26 stycznia 2024 r. Początek o 16:07
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 8
Wpływ na osobę: Zwiększona agresywność i drażliwość, niestabilność emocjonalna.
Data i godzina: 27 stycznia 2024 r. Początek o 21:28
Indeks geomagnetyczny: 7
Typ burzy: Silna burza geomagnetyczna
Czas trwania: 5
Wpływ na ludzi: problemy z sercem i arytmia, wysokie ciśnienie krwi.
Data i godzina: 28 stycznia 2024 r. Początek o 8:45
Indeks geomagnetyczny: 2
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 9
Wpływ na ludzi: Zawroty głowy i utrata równowagi, trudności w koordynacji ruchów.
Data i godzina: 29 stycznia 2024 r. Początek o 14:04
Indeks geomagnetyczny: 3
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 1
Wpływ na ludzi: bezsenność i zaburzenia snu, nadwrażliwość na zmiany pogody.
Data i godzina: 30 stycznia 2024 r. Początek o 19:25
Indeks geomagnetyczny: 4
Typ burzy: Umiarkowana burza geomagnetyczna
Czas trwania: 7
Wpływ na osobę: Pogorszenie pamięci i koncentracji, trudności w podejmowaniu decyzji.
Data i godzina: 31 stycznia 2024 r. Początek o 11:50
Indeks geomagnetyczny: 1
Typ burzy: Słaba burza geomagnetyczna
Czas trwania: 6
Wpływ na ludzi: Ból głowy i osłabienie, niestrawność i apetyt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *